Hopp til innhold

- Dømt til å lykkes

- Det er et privilegium å få være med på denne reisen, sa styreleder Håkon Grimstad, som gjorde følgende klart for styret: Dette prosjektet er jo dømt til å lykkes.

Publisert 29.11.2019
Sist oppdatert 10.11.2022

Med det mente Grimstad at så mye arbeid og så store kostnader er lagt inn i dette prosjektet, og så mange setter sin lit til en forbedret og mer helhetlig helsetjeneste, at det ikke finnes noe alternativ til å gjennomføre innføring av Helseplattformen på en best mulig måte. Styrelederen mener det er styrets fremste oppgave å bidra til at prosjektet lykkes.

Styret I Helseplattformen AS.

Styret i Helseplattformen AS består per november 2019 av Arne Sverre Dahl (f.v.), Anne-Marie Barane, Håkon Einar Grimstad, Linda Evensen, Terje Gårdsmoen, Gunn Fredriksen og Leif Anders Stuevold.

Grimstad sa også at han er svært godt fornøyd med det som er lagt fram om arbeidet i prosjektet, og med den samlede kompetansen både i selskapet og i styret. Sammen med den helsefaglige beslutningsstrukturen som er etablert, vil styret være en god støtte til prosjektledelsen.

I forkant ble det arrangert et styreseminar der nye medlemmer fikk en innføring i arbeidet med Helseplattformen fram til nå og blant annet diskuterte styrets rolle.
 
agendaen for første møte sto blant annet kostnadsanalyse og en gjennomgang av prosjektets arbeid med risikohåndtering. Styret tok til etterretning orienteringen om hvordan Helseplattformen i samarbeid med leverandøren Epic aktivt arbeider med å identifisere og håndtere risiko.

​Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og flere midtnorske kommuner. Aksjeselskapet har et eget oppnevnt styre:

  • Helge Magne Røsstad Garåsen, styreleder
  • Ingvill Kvernmo, nestleder
  • Bjørn Inge Gustafsson, styremedlem
  • Olaf Løberg, styremedlem
  • ​​​Terje Gårdsmoen, styremedlem
  • Marit Hermansen, styremedlem
  • Sidsel Nordhagen, styremedlem
  • Linda Evensen, styremedlem valgt av ansatte
  • Ørjan Gundersen, styremedlem valgt av ansatte

Styreportal

Fant du det du lette etter?