Hopp til innhold

– Har sett frem til testingen

HelsaMi er den nye innbyggerportalen som kommer med Helseplattformen. For å sikre best mulig tilbud for alle pasienter og brukere fra våren 2022, er det naturlig at brukerrepresentanter er med i utvikling og testing av HelsaMi.

Publisert 24.06.2021
​I mai og juni har Helseplattformen gjennomført flere testrunder med representanter fra brukerpanelet i Helseplattformen. Det er gjort tre testrunder med til sammen ni brukerrepresentanter. De har sett og prøvd funksjoner som kommer i innbyggerportalen HelsaMi når denne lanseres i forbindelse med første produksjonssetting av Helseplattformen ved St. Olavs hospital, i Trondheim kommune og ved to fastlegekontor i Trondheim 30. april 2022.Det var nyttig å endelig få tilgang til HelsaMi og se at det virkelig er noe fornuftig som ligger der. Det var fint å få muligheten til å gi innspill. Brukerrepresentant

Snar til å melde seg

– Jeg har savnet enda mer involvering fra brukerpanelet i Helseplattformen enn det vi har hatt muligheten til, og var derfor snar til å melde meg da muligheten for å bli med i testingen kom, sier Svenn Revdahl, som representerer Trondheim eldreråd i Helseplattformens brukerpanel.

Svenn Revdahl er medlem i Helseplattformens brukerpanel. Har har deltatt i testingen av HelsaMi, den nye innbyggerportalen som kommer med Helseplattformen. Her er han avbildet i forbindelse med et informasjonsmøte om HelsaMi.

Som medlem av brukerpanelet siden februar 2020, har Revdahl allerede fått god innsikt i både Helseplattformen og den nye innbyggerportalen.

– Informasjonen har vært god og mangfoldig, men delvis litt over hodet på en person som ikke har tidligere tilknytning til helsevesenet, smiler Revdahl.

– HelsaMi har jo to elementer. På den ene siden har vi helsearbeideren, på den andre siden er pasienten, innbyggeren, brukeren. Kommunikasjonen mellom disse elementene er vesentlig etter mitt skjønn når det gjelder HelsaMi.

HelsaMi

​Innbyggerportalen HelsaMi samler helseopplysninger for hver innbygger på ett og samme sted. Den kan nås på mobil, pc og nettbrett. For å komme inn i portalen må du logge deg inn med BankID, akkurat som i nettbanken eller i Altinn.

HelsaMi vil gi innbyggerne mer detaljert informasjon om sine egne helsetjenester enn det man får tilgang til på helsenorge.no. HelsaMi er dermed et tillegg til den informasjonen man får via helsenorge.no. HelsaMi vil benytte detaljert helseinformasjon hentet fra den nye pasientjournalen som Helseplattformen utvikler.

I HelsaMi vil du som innbygger se en oversikt over dine kommunale helsetjenester og timeavtaler, opplysninger om legemidler, diagnoser, allergier, medisinsk historikk, vaksiner, vekstkurver, prøvesvar, notater og besøkssammendrag – for å nevne noe.

Her kan du bestille, endre eller avbestille timer hos helsevesenet. Det vil dessuten være mulig å gjennomføre videokonsultasjon via HelsaMi. Når det skjer endringer i for eksempel vaksiner eller bruk av legemidler vil opplysningene  oppdateres automatisk i portalen.


 

Positiv til testen

Norsk helsetjeneste har lang tradisjon med bred brukerinvolvering og Helseplattformen etablerte et eget brukerpanel i oktober 2019 . Frem til pandemien gjorde sitt inntog, ble det gjennomført jevnlige møter mellom brukerpanelet og Helseplattformen.Møtene har fortsatt også etter mars 2020, men de er selvfølgelig gjennomført digitalt.
– Gjennom denne runden med test opplevde jeg at HelsaMi fungerte greit. Vi som deltar i disse rundene har naturligvis en fordel siden vi kjenner til prosjektet og vi har sett bilder og plansjer fra løsningen tidligere, sier Revdahl.

Testingen av HelsaMi foregår digitalt gjennom Teams.

I selve testingen skulle deltagerne blant annet bestille time, avbestille time, sende meldinger og sjekke status på prøvesvar.
– Generelt er jeg positiv til hele testen, selv om det finnes mangler. Slike tester blir selvfølgelig noe kunstig siden man ikke får naturlige svar eller respons fra den andre siden, men det kommer jo på plass i den ferdige løsningen. Den var nyttig fordi det ble noe konkret å se resultat av lang tids jobbing for dere og se at dette  vil bli et godt verktøy også for brukerne av helsetjenestene. Brukerrepresentant

Imponert over deltagerne

Revdahl er tydelig på at flere brukere må ivaretas på en god måte når HelsaMi kommer på plass.

– Det blir viktig at innbyggere som skal ta dette i bruk får god veiledning fra helsevesenet. Selv er jeg en voksen mann og mange i min generasjon er ikke vokst opp med data og denne type teknologi. Det kommer til å gi utfordringer på begge sider og dette er noe man må være klar over. Selv om det virker som det er lang tid til dette skal tas i bruk, tror jeg dette er tid man vil ha behov for.

Julia Németh er produktsjef for HelsaMi. Hun jobber tett med Svenn Revdahl og andre brukerrepresentanter i utviklingen av den nye innbyggerportalen.

Julia Németh er produktsjef for HelsaMi, hun sier seg foreløpig godt fornøyd med den første brukertestrunden.
– Jeg er imponert over det deltagerne har levert i løpet av disse tre sesjonene, sier Németh.– De tilbakemeldingene vi har fått er nøyaktig det vi er på utkikk etter og det er ting vi tar med oss videre i arbeidet og opp mot nye testrunder vi planlegger i høst. I tillegg til å gi oss god informasjon i selve byggingen av HelsaMi, gir tilbakemeldingene også en god pekepinn på kommunikasjonsarbeidet vi må igangsette rundt innbyggerportalen, sier Németh.
Fant du det du lette etter?