- Vi må være på offensiven

Med et enstemmig vedtak i Gjemnes kommunestyre 21.juni markerte politikerne en milepæl i alle nordmørskommuner. Nå er samtlige av dem er klare til å starte forberedelser for å innføre Helseplattformen. 

Publisert 28.06.2022

Med vedtaket i Gjemnes har samtlige kommuner på Nordmøre behandlet spørsmålet om den nye felles journalløsningen, og alle har bestemt seg for å utløse opsjon. Kommunene i regionen inngår dermed en avropsavtale som betyr at kommunen starter forberedelsene på å innføre Helseplattformen. 

Trinn to i prosessen er å signere en endelig kontrakt for kjøp av løsningen. Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge (60%) og Trondheim kommune (40%). Etter hvert som kommunene signerer den endelige tjenesteavtalen kjøper de også aksjer fra Trondheim kommunes andel. Kristiansund og Rindal er blant de kommunene som har signert tjenesteavtalen og som dermed er medeier i Helseplattformen.  

Kristiansund 12.mai: Kake når Helseplattformen og kommunen  signerer tjensetavtalen. Fra v: kommunedirektør Arne Ingebrigsten, o

Kristiansund 12.mai: Kake når Helseplattformen og kommunen signerer tjensetavtalen. Fra v: kommunedirektør Arne Ingebrigsten, ordfører Kjell Neergaard, viseadministrerende direktør Christer Mjåset og kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson. Foto: Ingunn Strand/Kristiansund kommune

At de store går foran gjør det lettere for oss som er mindre

Gjemnes kommunestyre vedtok med et stort flertall å utløse opsjon på Helseplattformen 21.juni. Ordfører Knut Sjømæling er trygg på avgjørelsen.

Vi støtter ideen om en felles løsning. Nå har alle kommuner rundt oss også utløst opsjon, og vi ser fram til å være en del av et stort midtnorsk fellesskap innenfor helsetjenesten. Vi mener at Helseplattformen vil være til beste for innbyggerne og
pasienten. 
Ordfører Knut Sjømæling, Gjemnes kommune

Ordfører Knut Sjømæling,
Gjemnes kommune.
Foto: Gjemnes kommune


​T
rondheim er den første og til nå eneste kommunen i landet som har samlet helseopplysninger om innbyggerne i en og samme journalløsning. Mye funger​er godt, men alle enheter er ikke oppe og står etter den store endringen. At ikke alt går på skinner etter at Trondheim kommune innførte løsningen 7.mai har også blitt lagt merke til på Nordmøre. 


- Vi har merket oss at det lugger litt i starten for Trondheim kommune, men jeg tror at man må ha en viss tålmodighet under innføringa av et så omfattende system. Det er viktig at Trondheim kommune og Helse Midt-Norge går i bresjen fordi det vil gjøre innføringen lettere for oss som er mindre, sier Gjemnes-ordføreren.​

Den største endringsprosessen jeg har vært med på

Den 16.juni vedtok Surnadal kommunestyre enstemmig å utløse opsjon på Helseplattformen. Ordfører Margrethe Svinvik har med sin bakgrunn som leder for hjemmetjenesten i Surnadal et sterkt ønske om en samhandlingsløsning for hele helsetjenesten. 

- Dette er noe vi har blitt orientert om i mange år. Som ansatt i helsetjenesten er en slik løsning noe vi har ønsket oss svært lenge. Det kommer til å bli en stor endringsprosess - den største jeg har vært med på noen gang. Det vil bli en ny verden av muligheter for de
Ordfører Margrethe Svinvik, Surnadal kommune. Foto: Surnadal kommuneOrdfører Margrethe Svinvik, Surnadal kommune.

Foto: Surnadal kommune

ansatte til å yte gode helsetjenester, samtidig som vi som innbyggere får mer innsikt i egen helse og mulighet til å ta mer ansvar for egen helse. Helseplattformen kan bare lykkes om vi bruker den for alt den er verdt. Samtidig vet vi at alle endringer vil møte motstand. Det vil dukke opp ting vi ikke har tenkt på, og det vil bli krevende for de ansatte å måtte lære seg en ny måte å jobbe på samtidig som vi må avlære gamle vaner. 

Omfattende prosjekt å ta stilling til

For enkelte politikere kan det være utfordrende å forstå omfanget av Helseplattformen som er et stort og sammensatt prosjekt. I de aller flere behandlingene av Helseplattformen i kommunestyrene har det derfor vært med en representant fra prosjektet som både har innledet og svart på spørsmål. Men det er fortsatt krevende for en del politikere å ta en såpass stor beslutning på vegne av sin kommune. 

- Det er lettere å forholde seg til tilsvarende dyre prosjekter som bygging av for eksempel bruer, tunneler og veier. Et IT-prosjekt som dette er noe helt annet, men samtidig noe som koster mye penger. Jeg har tillit til at dette er et solid prosjekt. I kommunene er det behov for å gjennomføre dette. Vi skal forberede oss så godt vi kan og ruste opp lederne våre slik at de blir i stand til å gjennomføre denne store endringen i helsetjenesten. Jeg er sikker på at vi med Helseplattformen kan bruke tida vår bedre til nytte både for arbeidsmiljøet, pasienter og brukere i helsetjenesten, sier Margrethe Svinvik.

Nytt innføringsløp

​Etter at St. Olavs hospital bestemte seg for å utsette innføringen av løsningen tidligere i år, ​​ble det nødvendig å legge nye planer for både kommuner og sykehus. Til høsten 2023 legges det opp til at åtte kommuner på Nordmøre og i Romsdal skal være påkoblet Helseplattformen, mens sykehusene i Møre og Romsdal forbereder seg på å ta i bruk løsningen våren 2023, samtidig med Ålesund.  

Diagram, tidslinje