100 dager igjen

Helseplattformen er i rute til produksjonssetting 30. april 2022. Nå er det 100 dager igjen.

Publisert 21.01.2022
I disse dager pågår gjennomgang av kriterier som skal være fylt for at Helse Midt-Norge og Trondheim kommune skal godkjenne overgang til en ny fase, fra «testfasen» til «opplæringsfasen». Disse kriteriene er nedfelt i kontrakten med Epic Systems.

E vi klar?

Organisasjonene som først skal ta løsningen i bruk, gjennomfører en felles modenhetsvurdering sammen med prosjekt og leverandør hver 30. dag fram mot produksjonssetting. Aktiviteten har fått det midtnorske navnet «E vi klar» (go live readiness assessment eller GLRA på engelsk).

Som navnet tilsier gjøres en grundig gjennomgang av alle forhold som må være på plass, fra etikettskrivere til koblinger med nasjonale digitale tjenester. I et felles møte går både Helseplattformens prosjektledelse, Epic, St. Olavs hospital og Trondheim kommune gjennom sin status.

Deretter settes nødvendige tiltak inn for å løse oppgavene som er kritiske for at innføring skal kunne gjennomføres.

E vi klar?

Smittevern og deltakere på teams er nødvendig når alle aktører skal være representert.

I et så stort prosjekt vil det være mange detaljer som må justeres også etter selve innføringen. Selv om testingen er omfattende vil enkelte feil kunne oppdages først når det store antallet medarbeidere tar i bruk løsningen. Det er satt av tid til feilretting og andre justeringer i prosjektplanen før man tar fatt på klargjøringen til neste produksjonssetting, i Helse Nord-Trøndelag og åtte kommuner.

Løsningen for felles pasientjournal og pasientadministrativt system vil deretter være under utvikling kontinuerlig. Den helsefaglige beslutningsstrukturen som er etablert og har bestemt hvordan løsningen skal settes opp, vil også i fortsettelsen ta stilling til hvordan fremtidig videreutvikling skal prioriteres.

Store milepæler er passert

Blant kriteriene som må fylles for at styreorganene formelt skal godkjenne overgang fra testfasen til opplæringsfasen, er godkjenning av testrapporter og retting av feil som er avdekket i testing, bygging av opplæringsmateriell, rekruttering av instruktører og superbrukere, og oversetting og leveranse av programvare som Epic har utviklet spesielt for norske forhold.

Torbjørg Vanvik

Direktør for Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, legger ikke skjul på at arbeidet er krevende og utfordringene store.

- Jeg er glad for at de store organisasjonene Trondheim kommune og St. Olavs hospital har greid å prioritere forberedelser til en så stor endring til tross for pandemien. Det er imponerende når vi ser hvilke utfordringer helsetjenesten står i og har stått i, sier Vanvik.