En massiv logistikkøvelse

6.desember gikk startskuddet for instruktørene som nå gjør seg klare til å starte et heftig opplæringsløp. I januar begynner undervisningen av 18 000 ansatte i Trondheim kommune og ved St.Olavs hospital.

Publisert 09.12.2021
Sist oppdatert 22.03.2022
En gruppe personer i et møte

Denne uka begynte opplæringen av de over hundre fagpersonene som skal være Helseplattformens ansikt utad i møtet med sluttbrukerne - det vil si de som skal bruke Helseplattformen i arbeidshverdagen sin. Det er rundt 18 000 av dem som fra og med 30. april 2022 vil møte på jobb med et helt annet arbeidsverktøy enn det de er vant til i dag.

Det blir så mye enklere

Instruktørene vil fra januar av delta i et stort opplæringsprogram for de ansatte i Trondheim kommune og ved St.Olavs hospital. Instruktørene kommer fra hele helsetjenesten og er essensielle for at den nye løsningen skal fungere. En av dem er Bente Sofie Nessan som til daglig er spesialrådgiver i økonomiavdelingen hos direktørens stab i Helse Nord-Trøndelag. Hennes spesialområde er medisinsk koding – det vil si å sørge for riktig diagnosekode på alle sykehusopphold slik at man får riktig refusjon. 

 -  Dette blir spennende. Hovedforskjellen når vi skal over på Helseplattformen er at du får gjort alt i samme arbeidsfelt. Du slipper å gå ut og inn av ulike systemer slik vi holder på i dag. Det blir så mye enklere når vi får alt i den samme programvaren. Når vi over tid lærer oss dette, så kommer det til å bli et godt verktøy for oss fordi det er tilpasset vår måte å jobbe på.

Bente Sofie Nessan er både instruktør og ledende fagekspert for Helseplattformen.

Bente Sofie Nessan er både instruktør og ledende fagekspert for Helseplattformen.

Amerikansk løsning godt egnet i Norge

Bente Sofie Nessan har lenge vært engasjert i Helseplattformen som ledende fagekspert og har dermed et meget godt utgangspunkt for å lære bort løsningen til andre. I motsetning til hva enkelte skeptikere mener så er hun overbevist om at den amerikanske løsningen er godt egnet for det norske helsevesenet, blant annet fordi medisinsk koding står sterkt i løsningen. Helseplattformen blir først ute med å etablere et felles kodeverk på norsk som også blir tilgjengelig for hele nasjonen.

- I USA er jo sykehusene helt avhengige av god medisinsk koding for å overleve økonomisk. Derfor har Epic, leverandøren til Helseplattformen, en veldig god løsning. Forskjellen er bare at vi i Norge regner ut prisen på en annen måte. Vi har jo ryddet en del i løsningen, blant annet har vi fortalt Epic-folkene om frikort-ordningen. Den hadde de ikke hørt om før, så den legges
selvsagt inn i vårt økonomisystem, utdyper Bente Sofie Nessan.

På samme måte har Epic spesialutviklet en rekke funksjoner for norsk helsetjeneste, slik som sykmeldinger, integrasjon med NAV og mye mer. Nå ser Bente Sofie Nessan fram til å komme i gang med undervisningen av kolleger både i kommunen og på sykehuset. 

Et stort forberedelsesarbeid ligger bak

Å lære opp 18 000 sluttbrukere er en stor logistikkøvelse. Opplæringen er lagt opp med innledende opplæring, oppmøtebasert opplæring og egentrening. Det krever mer enn å stille med et høyt antall instruktører. Alt av undervisningsmateriell må være på plass; undervisningsplaner, brukerveiledninger og kurspresentasjoner må være klart. For å illustrere hvilket arbeid som ligger bak kan det være interessant å se på volumet i undervisningsmateriellet:

• 540 brukerveiledninger
• 140 undervisningsplaner
• 90 kurspresentasjoner
• 470 case-kort (oppgaver med løsning til bruk i oppmøtebasert opplæring, før og etter)
• 100 videoer som viser ulike deler av løsningen

Tre store lokaler i Trondheim  

Men det stopper ikke her. For det trengs lokaler. Løsningen ble å ta i bruk Ringve skole, Trondheimsporten og Trondheim spektrum. Til sammen rommer de tre lokalene 57 klasserom. Opplæringsteamet i Helseplattformen har arbeidet intenst med å få alle brikker på plass, i tett samarbeid med kolleger ved St.Olavs hospital og Trondheim kommune.

Her er en liten smakebit på opplæringsløpet som nå er i gang og som vil rulles ut for fullt fra januar og fram til 30.april når Helseplattformen går på lufta:

• 57 parallelle kurs per dag
• 350 kursarrangementer på to uker for superbrukerne
• 2100 arrangementer på åtte uker for sluttbrukerne 

​​