Fastlegene med på laget

Fastlegeressursene i prosjektet er nå på plass. To fastlegekontor, åtte fastleger og to helsesekretærer skal være med å utforme løsningen i Helseplattformen.

Publisert 23.08.2019
Sist oppdatert 12.02.2020

​- Vi er veldig glade for at vi nå er kommet i havn med rekrutteringen og har fått inke folk med på laget, sier Marte Walstad, faglig leder for primærhelsetjenesten i Helseplattformen, og Cecilia Carstedt, nyansatt leder for delprosjekt fastleger i Trondheim kommune.   

I alt er åtte fastleger rekruttert inn. To fra Møre og Romsdal, to fra nord i Trøndelag og fire fra Trondheim. Alle skal være fageksperter i 25 prosent stilling.

Fastlegeressursene samlet.

Foran fra venstre: Cecilia Carstedt, Marte Walstad. Bak fra venstre: Kristin Bredesen (helsesekretær), Tonje Aune (helsesekretær), Tommy Aune Rehn, Levanger, Torstein Sakshaug, Sørbyen/Trondheim, Einar Låstad Kjosavik, Sørbyen/Trondheim, Haldor T. Holien, Namsos, Tore Berg, Ålesund, Nikolai Mæhlum, Ranheim/Trondheim Karl Ulvan Hilt, Ranheim/Trondheim. Martin Skrove fra Molde var ikke til stede da bildet ble tatt.

Reell innytelse

Planen er at Trondheim skal gå i drift med Helseplattformen først. Derfor har leverandøren Epic anbefalt at to fastlegekontor fra Trondheim setter opp løsningen for fastlegene slik at fastlegene i resten av Midt-Norge kan få se og eventuelt prøve en ferdig løsning.

Det betyr at de fire fastlegene fra Trondheim i tillegg til å være fageksperter også har ansvar for å bidra til konvertering av sine gamle system, oppsett av rutiner og ferdigstilling av en fastlegeløsning på sitt legesenter.

De to legesentrene som skal være med er Sørbyen og Ranheim. Det er også rekruttert to helsesekretærer fra de to fastlegekontorene inn i arbeidet, begge i 20 prosent stilling.

Hva betyr det at fastlegene nå er med i prosjektet?

- Det at vi har fått på plass nødvendige kompetente fastlegeressurser innebærer at fastlegene får en reell innytelse på utforming av løsningen. For fastlegene er det svært viktig at løsningen understøtter deres arbeidshverdag. For kommuner og sykehus, ja, for hele helsevesenet er det avgjørende at fastlegene, som på mange måter er navet i helsetjenesten, også blir en fullverdig aktør i den nye samarbeidsløsningen, sier Walstad og Carstedt.  

Har det vært vanskelig å rekruttere fastleger?

- Det er forståelig at det har tatt lang tid å få rekruttert fastleger. Fastlegene har en krevende arbeidshverdag med mange oppgaver og stort ansvar for pasientliste, personal og økonomi. At de har trengt tid til å tenke over engasjement i nye prosjekt er naturlig.

Legeforeningen nasjonalt, regionalt og lokalt har bidratt med å utforme en rekrutteringsstrategi og avtaler, og på den måten sammen med Trondheim kommune skapt  grunnlag for å trygge fastlegenes deltagelse.

Raskere arbeidsyt

Torstein Sakshaug fra Sørbyen legesenter har forventninger om at Helseplattformen blir et velfungerende journalsystem for fastleger. Sakshaug har fulgt med på Helseplattformen som tillitsvalgt for fastlegene i Trondheim/Sør-Trøndelag i tre år. Han er glad for å ha fått med seg kollega Einar Kjosavik og resten av kollegene på prosjektet.

- Vi håper at programmet skal gjøre det lettere å samarbeide med kommune- og spesialisthelsetjenesten. Vi har også forventninger om raskere arbeidsyt og bedre pasientbehandling, sier Sakshaug.

Fastlegegruppen:

Tore Berg, Ålesund/Haram
Martin Skrove, Molde
Torstein Sakshaug, Sørbyen legesenter, Trondheim
Einar Låstad Kjosavik, Sørbyen legesenter, Trondheim
Haldor T. Holien, Namsom
Tommy Aune Rehn, Levanger
Karl Ulvan Hilt, Ranheim legesenter, Trondheim
Nikolai Mæhlum, Ranheim legesenter, Trondheim
Kristin Bredesen, Sørbyen legesenter, Trondheim
Tonje Aune, Ranheim legesenter, Trondheim