Først ut med å signere avtale

Tjenesteavtalen som regulerer forholdet mellom kommunene og Helseplattformen er klar, og Røros og Holtålen ble de første til å signere avtalen. Signeringen var en viktig milepæl både for prosjektet og for de to kommunene.

Publisert 22.03.2022
Sist oppdatert 23.03.2022


Kommunedir. i Holtålen Marius Jermstad, adm.dir. i Helseplattformen Torbjørg Vanvik og kommunedir. i Røros Kjersti  F. Jensås

Kommunedir. i Holtålen Marius Jermstad, adm.dir. i Helseplattformen Torbjørg Vanvik og kommunedir. i Røros Kjersti F. Jensås

Både Holtålen og Røros har for lengst vedtatt å gå for Helseplattformen i sine respektive kommunestyrer. Helseplattformen er et stort forbedringsprosjekt for helsetjeneste og pasienter i Midt-Norge der helseforetak og kommuner samarbeider om en felles digital plattform. Systemet skal støtte helsepersonell i deres arbeid. Innbyggeren skal få bedre oversikt og medvirkning på egen helse gjennom innbyggerportalen HelsaMi. 

Økonomi, utvikling og personopplysninger

Tjenesteavtalen ble klar for noen uker siden. Den er framforhandlet i et samarbeid mellom representanter fra kommunene, Trondheim kommune (som er medeier og som går først på 30.april) og Helseplattformen. Avtalen regulerer ansvarsforholdene mellom den enkelte kommune og Helseplattformen, blant annet når det gjelder økonomi og kommunenes behov for å kunne påvirke den videre utviklingen av løsningen. Viktige områder som personopplysninger, arkivering og endringshåndtering er også ivaretatt i avtalen. 

Under en egen tilstelning i Helseplattformens lokaler 22.mars var det duket for signering av avtalen, og siden Røros og Holtålen er først ut med å signere var det representanter til stede både fra Trondheim kommune i tillegg til ledelse og ansatte i Helseplattformen som er involvert i arbeidet med kommunene. 

Kommunevåpnene for Holtålen og Røros var på plass da Helseplattformen inviterte til avtalesignering.

Kommunevåpnene for Holtålen og Røros var på plass da Helseplattformen inviterte til avtalesignering.

En merkedag for styrelederen
Også for styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen var dette en merkedag. Garåsen har fulgt prosjektet i ulike roller helt fra starten av da ideen om å samle sykehus og kommunehelsetjenesten i et og samme system ble unnfanget hos Helse Midt-Norge og Trondheim kommune helt tilbake i 2012. ​​

Styreleder Helge Garåsen ( t .v.) i Helseplattformen  tok ordet under seansen på Piren før de to kommunedirektørene signerte.

Styreleder Helge Garåsen ( t .v.) i Helseplattformen tok ordet under seansen på Piren før de to kommunedirektørene signerte.

Kommer på i november 2022 - blir unike i Norge
Det var kommunedirektørene Marius Jermstad (Holtålen) og Kjersti Forbord Jensås (Røros) som signerte avtalen på vegne av sine kommuner. Begge kommunene er i full sving med å forberede seg på å innføre den nye journalløsningen der hele helsetjenesten jobber i det samme systemet. Røros og Holtålen innfører Helseplattformen i november 2022. I motsetning til Trondheim som er først ute med å koble seg på 30.april er samtlige fastleger i Røros og Holtålen kommunalt lønnet. Det betyr at innbyggerne i de to kommunene i fjellregionen blir de første i Norge som opplever å ha en felles journal i både primær,- kommune og spesialisthelsetjenesten. Som kjent kobler St. Olavs hospital seg på Helseplattformen sammen med Trondheim kommune 30.april.  

En gruppe mennesker som står rundt et bord med mat på