Første spesialutvikling levert

I avtalen mellom Helseplattformen og Epic ligger flere krav om spesialtilpasning av journalløsningen for helsetjenesten i Midt-Norge. I november ble de første av disse tilpasningene sluppet av Epic.

Publisert 18.12.2020
Sist oppdatert 18.11.2022

​– Det er spennende å se at den store løsningen fra Epic nå inneholder noe funksjonalitet som er tilpasset norsk helsevesen. Noe er til dels særnorske krav og behov, men det er krav og behov som må på plass og som dermed vil bli tilgjengelig for alle Epic-kunder i fremtiden, sier Kari Ulseth (bildet), prosjektleder for utvikling og kravoppfølging i Helseplattformen.

Kari Ulseth, prosjektleder for utvikling og kravoppfølging i Helseplattformen.

Nye tilpasninger på vei

– Dette er utvikling som fremdeles pågår og mye skal på plass fremover. Neste Epic-release i februar 2021 vil inneholde nye tilpasninger, sier Ulseth.

I avtalen mellom Helseplattformen og Epic ligger flere områder som krever at Epic utvikler sin egen eksisterende programvare for å kunne oppfylle kravspesifikasjonen fra helsetjenesten i Midt-Norge. Det må i tillegg påregnes at det dukker opp nye behov for tilpasninger mens innføringsprosjektet pågår.

Hvert enkelt utviklingsbehov spesifiseres sammen med fageksperter for å sikre at grunnlaget for utvikling gjenspeiler behovene. Frem mot milepælen i november, jobbet Helseplattformen tett med Epic, både de som er tilstede i Trondheim, men også opp mot den tekniske kompetansen i selskapet i USA for i detalj å spesifisere ny funksjonalitet

Prosessen med Epic er overordnet delt i fire; design, utvikling, test og levering. Gjennom hele løpet foregår konstant kommunikasjon for å sikre at alt blir slik korrekt og at den utviklede løsningen vil løse behovene.
– Etter levering fra Epic starter vårt arbeid med å konfigurere den nye funksjonaliteten slik at det blir del av arbeidsflyter på ønsket måte, sier Kari Ulseth.

Tilgjengelig for andre

Utviklingen som ble sluppet av Epic i november, inneholder blant annet spesialtilpasninger innenfor:

 • Økonomi og finans
 • Kliniske funksjoner – administrering av medikamenter
 • Kliniske funksjoner – helsekort for gravide
 • Kliniske funksjoner – SYSVAK, vaksineinformasjon
 • Sykemelding (hovedfunksjonaliteten kommer nå, resten i februar 2021)
 • Integrasjoner
  • Melding om fødsel
  • Integrasjon med folkeregisteret
  • Smartkort-signering for å kunne sende signerte meldinger
  • E-meldinger (kompletteres i februar og mai 2021)
 • Velkomstkiosk – innsjekk på norsk

– Dette er funksjonalitet som er utviklet som en del av Epic sin standard programvare, det er nå en del av den løsningen de leverer ut i verden. Det er funksjonalitet som gjøre at vi nå kan bygge opp de arbeidsflytene vi har behov for ved innføring av ny elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge, sier Kari Ulseth.

– Etter hvert som systemet bygges videre, vil de nye funksjonene bli synlige i vår nye løsning.