Gammeldags eller fremtidsrettet?

For kommunene er det mest fremtidsrettet å gå for én felles løsning for pasientjournal, skriver Helseplattformens direktør Torbjørg Vanvik. Denne og andre kronikker om Helseplattformen kan du lese her.

Publisert 29.10.2021
Sist oppdatert 18.11.2021

Når en stor forbedring av helsetjenesten blir til debatt om en «IT-gigant» kan det være vanskelig å orientere seg i hva som er den beste strategien for en midtnorsk kommune. Helseplattformen er ønsket av pasienter og helsepersonell, og vi ønsker å oppklare noen mulige misforståelser om teknologien, skriver Torbjørg Vanvik i denne kronikken på Trønderdebatt.

Administrerende direktør i Helseplattformen, Torbjørn Vanvik. Foto: Helseplattformen

Administrerende direktør i Helseplattformen, Torbjørn Vanvik. Foto: Studio Prud

Vil du lese flere kronikker om Helseplattformen?

Fastlegene er viktig for at visjonen om felles pasientjournal skal bli til virkelighet. Christer Mjåset er viseadministrerende direktør for Helseplattformen og har selv vært fastlege en gang, er nevrokirurg og tidligere visepresident i Den norske legeforening. 

I denne kronikken skriver han om hvordan det arbeides med å få med fastlegene. _ 

"Ingen Helseplattform uten fastlegene!" var overskriften i Dagens Medisin.

Mjåset har også signert en kronikk på Trønderdebatt sammen med helse- og omsorgsdirektør i Trondheim kommune, Wenche Dehli, som svar på kritikk fra IKT Norge.

Dobbeltregistrering av informasjon og manglende tilgang til informasjon fra andre systemer gir store utfordringer i helsetjenesten i dag. Adresseavisen trykte en kronikk om ryddearbeidet som pågår i Helseplattformen og innsatsen for å innføre et felles dataspråk for helsetjenesten. Den kan du lese her​, skrevet av Mona Stedenfeldt og Eigil Gotaas.

Det er ingen her i landet som har erfaring i å knytte kommunehelsetjenesten og sykehus sammen gjennom et felles journalsystem. Ingen har brøytet veien for bruk av det medisinske standardspråket som nå oversettes fra hjemmekontor rundt om i Midt-Norge. Det skriver Trude Basso, prosjektleder for forberedelse i Helseplattformen og ortdopedisk kirurg ved St.Olavs hospital, i Adresseavisen. ​Alle som jobber for å få dette ambisiøse prosjektet best mulig, trenger en midt-norsk heiagjeng!

​Vi som er innbyggere i Midt-Norge, vil få tilgang til egen journal med ny funksjonalitet tilgjengelig både for innsyn og involvering i egen helse og for samhandling med helsetjenesten, skriver Helge Garåsen og Arne Ingebrigtsen i denne kronikken i Adresseavisen​. - I tillegg vil vi oppleve at helsetjenesten blir mer sømløs, at informasjon flyter mellom behandlere, og at alt dette til sammen gjør at det blir litt mindre krevende å være syk. Garåsen er nå styreleder for Helseplattformen, og Arne Ingebrigtsen er kommunedirektør i Kristiansund og leder Samarbeidsrådet for opsjonskommuner.