Hopp til innhold

Godkjente overgang til ny fase

Helseplattformen er i rute, og det nye styret i Helseplattformen AS godkjente onsdag overgang til ny fase i innføringsprosjektet, utviklingsfasen.

Publisert 29.11.2019
Sist oppdatert 10.11.2022

​Innføringsprosjektet i Helseplattformen er organisert i ulike faser basert på en metodikk fra leverandøren Epic, avstemt med helsetjenesten i Midt-Norge. Planen er regulert i kontrakten om å levere pasientjournal til sykehus og kommuner i Midt-Norge, og styret skal godkjenne faseovergang når fremdrift er i henhold til kontrakten.

Etter kontraktsignering med Epic i mars startet Innføringsprosjektet med forberedende fase. Prosjektet rekrutterte ansatte, og sykehus og kommuner mobiliserte fageksperter som deltar i beslutninger om hvordan løsningen settes opp. Epic etablerte seg i Trondheim og felles planlegging ble påbegynt. Det ble blant annet arbeidet med å kartlegge systemer som er i bruk i helsetjenesten i dag og behovet for integrasjoner, og oversetting av den amerikanske løsningen ble satt igang.

I august kom fagekspertene fra kommuner og sykehus inn i prosjektet, som gikk over i spesifikasjonsfasen. 270 retningsmøter ble gjennomført

Styret har besluttet at fremdriften tilsier godkjenning av gjennomført fase. Dermed går prosjektet fra spesifisering til utviklingsfasen. Den strekker seg fram til mai 2020 når testing skal begynne.

Se tidlinje for innføring

Prosjektet begynner nå å bygge og tilpasse løsningen til de behov og endringer som kom fram i retningsmøtene. Dette foregår i flere omganger, der fagekspertgrupper skal teste og ta stilling til det som bygges underveis. Nå diskuteres selve innholdet i løsningen (design av klinisk innhold).

Arbeidet skal sikre at systemet har passende og riktig innhold for vurderinger som gjøres daglig. Det kan være de vanligste notatene for en spesialitet eller et fag, standardbestillinger for pasientforløp, oppsett for daglige vurderingssituasjoner, felles notatmaler for et fagområde, skjema, standarder for en konsultasjon. Arbeidet med innholdsdesign er startet tidlig for å sikre en mest mulig brukervennlig løsning. 

Samtidig pågår det viktige arbeidet med forberedelser i sykehus og i Trondheim kommune, som har avropt sin opsjon på Helseplattformen.

Styremøtet 27.november var det første med ny styreleder og flere nye styremedlemmer i Helseplattformen AS.

Fant du det du lette etter?