Hopp til innhold

HelsaMi og Helsenorge - ny digital løsning

- HelsaMi skal bli innbyggerportalen for alle som trenger det i Midt-Norge og den vil integreres sømløst med tilbudene på Helsenorge, sier Julia Németh, produktsjef for HelsaMi. 

Publisert 07.09.2021
Sist oppdatert 04.02.2022


                                                 Hva er HelsaMi?​​
HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge som folk kan logge seg inn på fra 30. april 2022. 

Her kan du se, endre og bestille timeavtaler, få tilgang til journalen din, komme i kontakt med helsepersonell for videokonsultasjoner og andre muligheter, se prøvesvar og dele informasjon med nærmeste pårørende. 

HelsaMi har også tilpassede løsninger for pasienter som har mye behov for helsehjelp, for eksempel kronisk syke.En kvinne som smiler for kameraet
Németh har mye av ansvaret for at alt blir ferdig i tide til lansering om åtte måneder. Det felles journalsystemet, Helseplattformen, og den tilhørende portalen HelsaMi har vært planlagt og utviklet gjennom mange år. Behovet for en slik løsning er helt klar.
- Dette er en ønsket innovasjon som vil gjøre arbeidshverdagen for helsepersonell lettere og gi pasienter enklere og tryggere tilgang til helsetjenester. 

Hvorfor trenger vi HelsaMi når vi har Helsenorge?
- HelsaMi kommer til å inneholde noen andre funksjoner enn Helsenorge, for eksempel HelsaMi Oppfølging, et eget program for dem med behov for mye kontakt med helsevesenet. Til sammen gir de to løsningene en solid oversikt over helseinformasjon og helseopplysninger for innbyggeren. Helsenorge er en nasjonal portal som tilbyr omfattende helseinformasjon. Helsenorge har eksistert i ti år. Det siste 1 ½ året har mange brukt portalen for å se koronaprøvesvar og lignende. Det varierer hvilken landsdel du bor i hvilke tjenester du har tilgang til. HelsaMi er direkte knyttet til din personlige journal og skal inneholde informasjon om deg både fra sykehus, spesialister, kommune og fastlege. Informasjonen oppdateres automatisk så fort noe nytt er registrert og alt er samlet på ett og samme sted, i app eller på web. 

Hvordan kommer HelsaMi og Helsenorge til å fungere sammen?
- De skal utfylle hverandre og henge sammen. Målet med HelsaMi er at det skal bli enklere å være pasient for innmbyggere i Midt-Norge. Begge løsninger har brukeren i sentrum.

Så det er ikke snakk om noen konkurranse mellom de to løsningene?
- Nei, vi som jobber med å lansere HelsaMi gleder oss over å bidra med noe som gjør både helsepersonell og pasienters hverdag enklere og bedre. Da er godt samarbeid med nyttige helseaktører helt avgjørende. Det arbeidet vi nå gjør i Midt Norge, med å innføre en løsning som tar utgangspunkt i "en innbygger - en journal", gir oss nye muligheter til å dele mer helseinformasjon enn før. Vårt regionale arbeid vil også kunne gi positive innspill til det nasjonale arbeidet med nye innovative løsninger til nasjonal innbyggerportal.  Fant du det du lette etter?