Helseplattformen er i drift i Trondheim kommune

Overgangen til Helseplattformen er gjennomført i tråd med plan, og løsningen ble satt i produksjon kl.3.00 i Trondheim kommune natt til 7. mai.

Publisert 07.05.2022

Omleggingen begynte torsdag 5. mai i henhold til en felles plan utarbeidet av Helseplattformen, Trondheim kommune, Norsk Helsenett og Hemit. 

Wenche P.Dehli og Tor Erling Evjen, to nøkkelpersoner i trondheim kommune i natt

Helse og velferdsdirektør Wenche P.Dehli og prosjektledeTor Erling Evjen i Trondheim kommune da Helseplattformen var på lufta kl. 03.00.

Fredag klokken 18.00 ble det bekreftet fra alle aktører at alle forberedende aktiviteter var ferdigstilt slik at integrasjon og migrering kunne fortsette med sitt arbeid i tråd med planen. 

Trondheim kommune bekreftet klokken 22.30 at Legevakta var klar til å ta ned e-meldinger for å begynne overgangen til Helseplattformen. 
Til slutt ble det gjennomført en siste innsjekk fra klokken 02.30 til 03.00 hvor det ble bekreftet at alle aktiviteter var ferdigstilt og at alt fungerte. Ca 40 integrasjoner er satt i drift. 

Dette betyr at overgangen til Helseplattformen er gjennomført i tråd med plan og løsningen er satt i produksjon, klar til bruk!

God stemning på Piren i Trondheim der Helseplattformen var i full beredskap i natt

God stemning på Piren i Trondheim der Helseplattformen var i full beredskap. Stettglass med brus er fint!

Helseplattformen går nå inn i en periode med styrket beredskap for å støtte helsepersonellet i deres bruk av systemet sammen med kommunens IT brukerhjelp og helsesupport. 

Helsetjenesten i Trondheim er nå knyttet til den nasjonale tjenesten Kjernejournal og den nasjonale reseptformidleren slik at alle som forskriver medikamenter kan bruke e-resept. Alle kommunens tjenesteområder innen helse og velferd, som legevakt, helsehus, helse- og velferdstjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste, fengselsomsorg er nå på ett felles system.

Adm.dir. Torbjørg Vanvik i Helseplattformen var på plass med sine ledere i natt

Adm.dir. Torbjørg Vanvik i Helseplattformen var på plass med sine ledere i natt og fulgte prosessen tett.​

Systemet vil være felles med St. Olavs hospital og alle andre sykehus i regionen og kommunene som slutter seg til etter en egen innføringsplan.