Helseplattformen møter nordmørskommunene

Nærmere 100 representanter fra Nordmøre-kommunene møtte da Helseplattformen inviterte til temadag i Kristiansund 8.februar. 

Publisert 09.02.2022
Rådmann Arne Ingebrigsten innledet temadagen i Kristiansund. Foto: Miriam Skeide

Rådmann Arne Ingebrigsten innledet temadagen i Kristiansund. Foto: Miriam Skeide

Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune, fortalte forsamlingen at han som nyansatt i stillingen i sin tid ble svært overrasket over hvor lite data som deles mellom de ulike delene av helse-og omsorgstjenesten. Selv har han bakgrunn fra IT-bransjen. 
Ingebrigtsen åpnet dagen med å formidle at han helt fra starten av har vært overbevist om at Helseplattformen vil kunne gi forbedringer ved at kvaliteten på helsetjenestene blir høyere. Etterhvert har han blitt trygg på at den nye løsningen også vil gi en økonomisk gevinst gjennom beregningene som Trondheim kommune har gjort. 

Kommunestyret i Kristiansund sa ja til å starte forberedelser for å innføre Helseplattformen i desember 2020, og planlegger å innføre Helseplattformen i april 2023. Trondheim kommune tar i bruk løsningen 30. april i år. 

Forbedringer som kommer med Helseplattformen

Under møtet presenterte Nina Kongshaug, direktør for medisin og analyse i Helseplattformen, hvordan Helseplattformen er bygd opp og hva som er nytt sett i lys av hvordan helsepersonell arbeider i dag. Strukturert journal betyr at man bruker et felles medisinsk språk som både  forenkler jobben og fører til at data kan gjenbrukes. Opplysninger legges inn en gang, og de blir umiddelbart tilgjengelig for andre som trenger de samme dataene. Dermed slipper helsepersonell å kopiere opplysninger fra et system til et annet, slik mange må bruke tid på i dag. I pasientarbeidet får helsepersonell beslutningsstøtte gjennom løsningen, noe som både bidrar til økt pasientsikkerhet samtidig som det gir alle tilgang til oppdatert kunnskap.

Ikke alle får se alt

At helsepersonell blir i stand til å dele informasjon i Helseplattformen åpner ikke for at alle skal kunne se alt. Delingen skjer ved at informasjonen styres på en slik måte at det kun er de som har tjenstlig behov for det som får tilgang til informasjonen. Informasjonsdagen i Kristiansund gled dermed naturlig over til hva som venter innbyggerne når den nye innbyggerportalen HelsaMi blir tilgjengelig. 

Brukerpanelet viktig forum for HelsaMi

Julia Nemeth leder arbeidet i Helseplattformen som innfører HelsaMi. Den nye portalen blir tilgjengelig for pasienter, brukere og pårørende fra mai 2022. Den åpner for nye muligheter både for innbyggerne og for en ny dialog mellom helsetjenesten og innbyggeren. I portalen vil man blant annet kunne bestille time, sende brev, meldinger og se prøvesvar. Det vil også være mulig å søke om kommunale tjenester. Svenn Revdal er medlem av Helseplattformens brukerpanel, og informerte om hvordan panelet deltar i utformingen av HelsaMi, blant annet i testingen av den nye portalen. 

Svenn Revdal sitter i Helseplattformens brukerpanel. og er innbyggernes stemme i Helseplattformen. Foto: Miriam Skeide

Svenn Revdal sitter i Helseplattformens brukerpanel, og er innbyggernes stemme i Helseplattformen. Foto: Miriam Skeide

Trondheim kommune demonstrerte løsningen

Gjennom flere demonstrasjonsvideoer viste Line Kristoffersen, faglig leder for primærhelsetjenesten i Helseplattformen/Trondheim kommune, hvordan løsningen fungerer i praksis for ulike roller i helsetjenesten. Bare innen den kommunale helse -og omsorgstjenesten har over 90 fageksperter vært med på å tilpasse løsningen til den midtnorske helsehverdagen. Alle tjenesteområder er representert, og fagekspertene kommer fra over 20 kommuner. 

Status for Helseplattformen
I møtet fikk deltakerne videre et innblikk i hvordan Helseplattformen har utviklet løsningen, og hvordan fageksperter fra hele helsetjenesten har bidratt til å bygge en løsning som er tilpasset behovet i arbeidshverdagen for de 40 000 ansette i det midtnorske helsevesenet. Tilhøreren fikk vite at det vil være et felles ansvar for å bygge videre på løsningen som nå rulles ut for første gang 30.april. 

Mange spørsmål

Deltakerne fra nordsmørskommunene hadde mange spørsmål som ble besvart av dem som sto for presentasjonene i løpet av dagen.  
I april 2023 planlegger Kristiansund kommune å sette Helseplattformen i produksjon, sammen med  Helse Møre og Romsdal og kommunene Rindal, Hustadvika, Molde, Rauma, Aukra, Vestnes, Ålesund, Fjord og Sula. 
Kristiansund er altså på gang, mens de andre nordmørskommunene skal behandle spørsmålet om Helseplattformen i sine kommunestyrer til våren.

Fastlegeteamet kjører ufortrødent videre

Mens noen besøkte Kristiansund, fortsetter fastlegeteamet i Helseplattformen ufortrødent videre på sin omfattende turné regionen rundt for å rekke over samtlige fastlegekontor. Dem er det rundt 170 av i Midt-Norge. Også fastlegeteamet reiser for øyeblikket rundt i Møre og Romsdal, og i disse dager er turen kommet til Stordal, Geiranger og Valldal.