Helseplattformen og Trondheim kommune er klare til innføring

Helse- og velferdstjenesten i Trondheim kommune er klare til å ta Helseplattformens løsning i bruk i mai. Styret ved St. Olavs hospital vedtok onsdag at de ønsker å utsette innføring.

Publisert 27.04.2022

Vedtaket ble sendt videre til endelig avgjørelse i torsdagens styremøte ved Helse Midt-Norge RHF.

– Fra Helseplattformens side skal vi gjøre alt vi kan for å sikre en vellykket innføring i Trondheim i kommune i mai som planlagt, sier administrerende direktør Torbjørg Vanvik.


– Vi analyserer nå hva som er nødvendige tilpasninger for at Trondheim kommune skal kunne bruke systemet alene i en periode, sier Vanvik.   

LES OGSÅ:  Styret ved St. Olavs anbefaler oppstart etter sommeren​

 Helseplattformen  vil følge den innføringsplan som er vedtatt av styret. Det er avtalt innføring i åtte nye kommuner og Helse Nord-Trøndelag i november, og forberedelsene er allerede godt i gang.

Helseplattformen analyserer nå konsekvensene av at første produksjonssetting blir med kun Trondheim kommune, Legevakta i Trondheim og Øya legesenter. Dato for produksjonssetting blir klar i løpet av kort tid. Videre følger Helsplattformen den styrevedtatte innføringsplanen for PD2 (innføring i november 2022) med Helse Nord-Trøndelag og åtte kommuner.