Hopp til innhold

Helseplattformen på Arena Trøndelag

Helseplattformen fikk flere anledninger til å informere på høstens store møteplass for fylkets ordførere og kommunedirektører i Trondheim 27.og 28.oktober.

Publisert 29.10.2021
Sist oppdatert 01.11.2021
En person som holder en presentasjon for et publikum

Arena Trøndelag arrangeres i et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Kommunenes Sentralforbund (KS). For tredje gang i år møttes administrative og politiske ledere i kommunene på Arena Trøndelag, denne gang fysisk. Helseplattformen var representert både ved Trondheim kommunes innføringsprosjekt og ved hovedprosjektet. 

Møter utfordringen med at stadig flere lever lengre

Under overskriften «Gevinster ved Helseplattformen og kostnader ved å la det være» presenterte helse -og velferdsdirektør Wenche P. Dehli beregningene som er gjort i Trondheim kommune i forbindelse med innføringen av den nye journalløsningen. Trondheim er først ute med å rulle ut løsningen sammen med St.Olavs hospital 30. april 2022. 

Politikere og kommunedirektører fikk se hvordan innbyggerportalen HelsaMi fungerer på Helseplattformens stand .

Politikere og kommunedirektører fikk se hvordan innbyggerportalen HelsaMi fungerer på Helseplattformens stand .

Kommunene har identifisert tidstyver i dagens arbeidsprosesser og sammenlignet dette med hvilke forbedringer som forventes når Helseplattformen tas i bruk. Beregningene viser at kommunen kan spare rundt 80 millioner kroner i året etter tre års drift. I tillegg vil forbedringene bestå i en mer effektiv drift som gjør kommunen bedre i stand til å møte utfordringen med at stadig flere innbyggere lever lengre samtidig som at antall helsearbeidere ikke øker. I forbedringene med Helseplattformen vil det også foreligge styringsinformasjon som kan sette kommunene i stand til å styre ressursene bedre.

Arbeidet som er gjort med gevinster i kommunen skal nå gjennomgås på nytt, og tallmaterialet skal kvalitetssikres av eksperter utenfor kommunen, fortalte Dehli. Gevinstarbeidet ble tatt imot med stor interesse blant fylkets ordførere og kommunedirektører. Per i dag har 34 av i alt 66 kommuner i Midt-Norge sagt ja til å utløse opsjon på Helseplattformen.


Fikk demonstrert journalløsningen

På agendaen sto også en presentasjon av selve løsningen, og deltakerne i salen fikk se en video  som viser hvordan en helsesykepleier og en småbarnsfar kan bruke journalløsningen i forbindelse med en helsekontroll av et barn på helsestasjonen.
Til slutt innledet styreleder i Helseplattformen, Helge Garåsen, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl og kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden om status samtidig som deltakerne i salen ble invitert til å stille spørsmål og komme med kommentarer. 

Les mer om Helseplattformen og kommunene


Fant du det du lette etter?