Indre Fosen sier ja til Helseplattformen

Kommunestyret i Indre Fosen vedtok 10. desember å slutte seg til Helseplattformen. Kommunen vil både ta i bruk den nye, felles journalløsningen og gå inn som medeier i selskapet.

Publisert 10.12.2020
Sist oppdatert 10.11.2022
Ordfører Bjørnar Buhaug i Indre Fosen kommune.

Foto: Elise Tetlimo

– Jeg er glad for at vedtaket skjedde med et solid flertall i kommunestyret i dag. Det er snakk om en stor investering for kommunen, og de gode spørsmålene som kom under debatten var på sin plass, sier ordfører Bjørnar Buhaug (bildet) i Indre Fosen kommune. 

Andre kommune ut

Helseplattformen etablerer ny, felles løsning for pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge – sykehus, kommuner og fastleger. Det er ett av Norges største teknologi- og endringsprosjekt og helsepersonell fra hele regionen deltar i arbeidet med å sette opp og tilpasse systemet etter helsetjenestens behov.

Visjonen er at innbyggerne skal møte en helsetjeneste som henger bedre sammen, med bedre informasjonsflyt og pasienten i sentrum.

Alle kommuner i Midt-Norge har signert intensjonsavtaler om opsjon og kan ta i bruk Helseplattformen hvis kommunestyret vedtar det. Trondheim kommune fattet sitt vedtak høsten 2019 og eier selskapet sammen med Helse Midt-Norge RHF.

Torsdag 10. desember 2020 stemte kommunestyret i Indre Fosen for at kommunen utløser sin opsjon opp mot Helseplattformen.

– Jeg er overbevist om at Helseplattformen vil være med å skape en bedre arbeidshverdag for de ansatte i kommunen, og at innbyggernes sikkerhet er godt ivaretatt, sier Bjørnar Buhaug.

Bildet er fra kommunsetyremøtet i Indre Fosen torsdag 10. desember 2020.

Bildet er fra kommunsetyremøtet i Indre Fosen torsdag 10. desember 2020.

Kommunene i Midt-Norge er godt forberedt på Helseplattformen. En rekke kommunedirektører og helseledere har fulgt prosjektet tett på vegne av alle kommunene i Midt-Norge. Fylkesmennene i Trøndelag og Møre og Romsdal har gjennom flere år finansiert et nettverk av regionale innføringsledere som bistår kommunene.

Rulles ut våren 2022

Fagfolk fra kommunal helsetjeneste, sykehus og fastlegekontor har deltatt i hele prosessen fra utforming av kravspesifikasjon i 2015 via anbud og i bygging og innføring av løsningen. Her sitter helsepersonell fra ulike fagområder og kommuner rundt samme bord og skal ta beslutninger om en felles løsning.

Helsepersonell skal få nytt arbeidsverktøy både for journalføring og dokumentasjon, for kunnskapsstøtte og for en rekke pasientadministrative oppgaver. Flere av dagens systemer vil erstattes av ett felles system.

Etter planen skal St. Olavs hospital og Trondheim kommune ta i bruk løsningen først, våren 2022. Deretter følger sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og omkringliggende kommuner som har gjort sine vedtak, og til slutt Møre og Romsdal. Alle fastlegekontor og private avtalespesialister får tilbud om å slutte seg til.

Helseplattformen i Midt-Norge er ett av de tre strategiske tiltakene på vei mot det nasjonale målbildet «Én innbygger – én journal». Et annet er det nasjonale Akson-prosjektet som gjelder kommunene utenfor Midt-Norge.

Alternativet for midtnorske kommuner er enten Helseplattformen, å fortsette med dagens systemer i sin helsetjeneste, eller å gå ut på en egen anskaffelse når det eventuelt blir nødvendig. Helseplattformens løsning er anskaffet og settes opp på vegne av alle kommunene.