Innføring 7. mai for Trondheim kommune

Trondheim kommune tar i bruk Helseplattformen fra 7. mai. Helseplattformen og kommunen har nå fullt fokus på å sikre en best mulig innføring.

Publisert 29.04.2022
Sist oppdatert 09.02.2023

​Etter at styret ved St.Olavs hospital onsdag vedtok å utsette sin innføring til høsten har kommunen sammen med Helseplattformen utredet hva som må på plass for å starte opp alene. Det er gjennomført risikoanalyser og utarbeidet en oppsummering som konkluderer med at risikoen knyttet til forhold ved løsningen for oppstart lørdag 7. mai 2022 er akseptabel. Det er da tatt i betraktning at Helseplattformen AS nå har større kapasitet til å støtte oppstart for Trondheim kommune. 

Alle sentrale risikoforhold vil følges daglig fram til oppstart. Helseplattformen AS og Trondheim kommune bekrefter at Helseplattformen-løsningen er klar for produksjonssetting. 

- Risikovurderingene som er gjennomført trygger oss på at vi kan innføre Helseplattformen 7.mai slik vi har ønsket, sier helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli i Trondheim kommune. - Organisasjonen har planlagt for oppstart nå, og jeg opplever at vi har en motivert organisasjon som er klar til å ta i bruk Helseplattformen og som er glad for at dato er endelig avklart. 

Helseplattformen er bygd ferdig som et felles system for St.Olavs hospital og Trondheim kommune. Systemet følger pasienten fra steg til steg i et behandlingsforløp, og arbeidsflyt for helsepersonell og saksbehandlere er bygd inn i løsningen trinn for trinn. Når sykehuset inntil videre ikke er en del av dette må det gjøres noen tilpasninger.

- Omfanget av disse tilpasningene har vi samarbeidet med våre leverandører og med kommunen for å kartlegge. Det vi har gjort på to-tre dager er enormt. Jeg er imponert og stolt over våre dyktige fagfolk og jeg er svært glad for det gode samarbeidet med Trondheim kommune, sier administrerende direktør i Helseplattformen, Torbjørg Vanvik.

Her kan du lese mer om Helseplattformens samarbeid med kommunene i Midt-Norge.