Legger integrasjonsgrunnlaget

I årets niende uke nådde delprosjekt integrasjoner sine første store milepæler. Nå sendes data direkte fra pasientmonitoren og over i det som er i ferd med å bli den nye midtnorske journalløsningen.

Publisert 04.03.2020

​– Slik har det ikke vært til nå, dagens elektroniske pasientjournaler kan ikke motta sanntidsdata fra ulikt medisinteknisk utstyr. Nå er dette på plass for fremtiden, smiler integrasjonsanalytiker Lars Talstad i Helseplattformen.

Kompliserte sanntidsintegrasjoner

Med bakgrunn fra både Helse Midt-Norge IT (Hemit) og St. Olavs hospital, har Talstad lang erfaring med integrasjonsarbeid, men aldri har det vært i så stort omfang.

Lars Talstad er integrasjonsanalytiker i Helseplattformen.

Lars Talstad er integrasjonsanalytiker i Helseplattformen. Har er blant de som har jobbet frem integrasjonen mellom den nye pasintjournalløsningen og det medisintekniske utstyret. På kontorpulten står pasientmonitoren som nå sender data direkte inn i den kommende journalløsningen på PC-skjermen.

Integrasjon i IT-verdenen handler forenklet om kommunikasjon mellom ulike IT-systemer. Milepælen som ble nådd i uke ni kalles en sanntidsintegrasjon (Live interface i Epics språkdrakt). En sanntidsintegrasjon er en av tre hovedtyper integrasjoner, og den klart mest avanserte og utfordrende. De to andre er synkron integrasjon (meldingsutveksling) og filoverføring.

– En sanntidsintegrasjon er en kompleks integrasjon som krever mye konfigurering og utvikling, for vår del mellom Epic og de tredjepartssystemene som vi skal integrere med, sier Øyvind Høyland, prosjektleder applikasjonsstøtte i Helseplattformen, som har ansvaret for delprosjekt integrasjoner.

Arbeidet med integrasjoner i Helseplattformen handler om ulike ting, blant annet defineres integrasjonstypene, de funksjonelle og kliniske behovene avklares, innhold beskrives, det utvikles, konfigureres og testes.

I samme uke som delprosjekt integrasjoner landet kommunikasjonen mellom det medisintekniske utstyret og Epic-løsningen, kom de også i mål med integrasjonen mellom Epic og Mosaiq, som brukes hos stråleterapi.

Én og samme pasient

– Den integrasjonen som vi har fått på plass mellom Epic og Mosaiq, sørger for at pasientens informasjon overføres fra den nye journalløsningen (Epic) og til stråleterapisystemet. Og det er grunnsteinen for enhver integrasjon, at informasjon i den ene systemet forstås likt i det andre systemet, sier Øyvind Høyland.

Øyvind Høyland er prosjektleder for applikasjonsstøtte.

Øyvind Høyland er prosjektleder for applikasjonsstøtte, som har ansvaret for delprosjekt integrasjoner. Han sier arbeidet som er gjort med grunnlaget for integrajsoner, er avgjørende for det videre arbeidet.

– Det finnes mange systemer i det midtnorske helsevesenet i dag der vi skriver inn pasientinformasjonen separat, med risiko for å havne i situasjoner der systemene tror det er ulike pasienter. Derfor er denne integrasjonen så viktig, den sikrer god utveksling av data mellom ulike systemer, sier Høyland.
– Og det fine med dette er at vi kan gjenbruke den til andre systemer som vi skal synkronisere pasientdemografi med. På den måten er vi hele tiden sikre på at pasient A er pasient A i alle systemer. 

På arbeidspulten til Lars Talstad står en pasientmonitor, som i demonstrasjonsmodus simulerer pasientdata. På skjermen har han den fremtidig pasientjournalen åpen, der er de samme dataene som på pasientmonitoren.

– Det har vært mye jobb med konfigurering i begge endene, derfor er det gledelig at vi har nådd denne milepælen. Den integrasjonen som vi nå har bygget, skal videre støtte alle typer utstyr som vi skal integrere med den nye journalløsningen. Derfor legger dette hele grunnlaget, sier Talstad.