Lyser ut forskningsmidler

Helse Midt-Norge RHF oppfordrer særskilt til å søke om forskningsprosjekter knyttet til Helseplattformen når de lyser ut forskningsmidler for oppstart i 2023.

Publisert 08.04.2022
Sist oppdatert 06.02.2023

Hvert år lyser Helse Midt-Norge RHF ut om lag 60 millioner kroner til forskningsprosjekter innen medisin og helse i regionen. Årets utlysning er nå tilgjengelig på nettsidene til Helse Midt-Norge RHF.

HP Alle bruker samme system.png

Det er Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) som lyser ut forskningsmidlene. Utlysningen er åpen for ansatte i helseforetakene i regionen, og for ansatte ved universiteter/høyskoler og private aktører i samarbeid med helseforetak.

Det er allerede flere forskningsprosjekter som følger arbeidet med tjenesteinnovasjon, oppsett og innføring av Helseplattformen. Det kan du lese mer om her.