Mindre dobbeltarbeid og tryggere arbeidshverdag

Helseplattformen innføres i Trondheim kommune 30.april, og byr på mange forbedringer for helsearbeidere og pasienter. Kommuneansatte ser fram til å få en journalløsning der alle pasientopplysninger blir samlet på ett sted.

Publisert 07.03.2022
Sist oppdatert 11.03.2022

- Å ha nødvendig informasjon lettere tilgjengelig blir en stor forbedring sammenlignet med den løsningen vi har i dag, forteller fysioterapeut Hilde Jørgensen.​

Siden 2019 har hun vært med som fagekspert for fysioterapi i kommunehelsetjenesten.

Fagekspertene er helsearbeidere fra både spesialist- og kommunehelsetjeneste. Sammen med IT-eksperter er de med på å utforme og bygge den nye løsningen slik at den er tilpasset helsetjenestens behov.

Hilde Jørgensen er fysioterapeut og en av fagekspertene som har vært med å utforme den nye løsningen.

Hilde Jørgensen er fysioterapeut og en av fagekspertene som har vært med å utforme den nye løsningen.

Mer samhandling og bedre kommunikasjon

Fysioterapeut og fagekspert Hilde Jørgensen er ikke i tvil om at den nye løsningen vil føre til mye bedre samhandling med pasienten.
- Det betyr for eksempel at pasienten kan være mer delaktig i sin egen oppfølging. At vi enklere kan kommunisere med pasienten på en trygg og effektiv måte, og at all informasjon er samlet på ett sted, forklarer Jørgensen.

En stor forbedring med den nye løsningen er at man nå slipper å gjøre ting flere ganger, og at journalen til enhver tid vil være oppdatert.
- Det vil ikke lenger bli nødvendig å etterspørre informasjon, fordi oppdatert informasjon i journalen vil være tilgjengelig for alle i pasientens behandlingsteam, sier Jørgensen.

Hun ser også fram til at det blir bedre arbeidsflyt mellom ulike deler av helsetjenestene.
- Vi får en helt ny måte å dokumentere behandlinger på. Det systemet vi har i dag er utdatert på mange områder, og vi trenger en mer smidig og moderne løsning som er mer intuitiv å jobbe i, sier Jørgensen.

I dag bruker helsearbeidere mye tid på å lete etter, og etterspørre informasjon. Det gjelder særlig i de tilfellene når en pasient har vært på sykehuset og skal følges opp av kommunehelsetjenesten.

I dag er det litt tilfeldig hvordan vi får nødvendig informasjon om pasientene som har vært på sykehus. Noe informasjon kommer per post, noe på e-melding, noe på telefon. Men vi vet egentlig veldig lite om hva som har skjedd på sykehuset, forklarer Jørgensen.

Men kan dere ikke bare spørre pasientene om dette?

- De kan ofte ikke redegjøre for dette selv. Mange opplever at det kan være vanskelig å gjengi hva som ble sagt og gjort under innleggelsen. Det er i det hele tatt mye som kan ha skjedd på sykehuset som kan gjøre deg mer sårbar, og da kan det være ekstra belastende for pasienter at de også skal ha oversikt over alle detaljene, forklarer Jørgensen.

Dobbeltarbeid

I en brukerundersøkelse gjennomført blant helsearbeidere i Trondheim kommune 2021 svarte hele 60 prosent at de gjør dobbeltarbeid i løpet av en arbeidsdag. Det betyr for eksempel at de bruker mye tid på å overføre informasjon fra ett datasystem til et annet fordi systemene ikke «snakker sammen». 

Dermed er det også en viss risiko for å gjøre feil. Dette er også situasjonen i helsetjenesten i andre kommuner, noe denne filmen fra Selbu viser.

- Den nye Helseplattformen er en etterlengtet endring for alle oss som jobber i helse.

Det sier avdelingsleder Lars Gil ved Tiller helse - og velferdssenter. Han anslår at sykepleierne på hans avdeling bruker 4-8 timer i uka foran PC-skjermen, bare på føre inn opplysninger fra andre datasystemer i dagens journalsystem.

Sammen med en rekke andre kolleger i Trondheim kommune har Gil siden 2020 vært engasjert i arbeidet med å få det nye pasientjournalsystemet på plass.

- Vi ser at det vil bli store forbedringer i dagens arbeidsflyt, særlig når det gjelder informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene, understreker han.

Han trekker frem et eksempel der en mann blir innlagt på korttidsplass på rusavdelingen, får et illebefinnende og blir kjørt til legevakten, og blir innlagt på sykehuset.

- Det er egentlig en ganske ukomplisert hendelse, men sykehuset vet ikke at han har korttidsopphold hos oss. Så han blir sendt hjem til sin leilighet og blir der i et døgn alene, uten at han har mat og medisiner. Ingen stor dramatikk i dette eksempelet, men det beskriver hva manglende informasjonsflyt kan føre til idag. Dette vil det bli en endring på med nytt system, forklarer Gil.

Sykepleier Lars Gil er både fagekspert, superbruker og avdelingsleder ved Tiller Helse - og velferdssenter.

Sykepleier Lars Gil er både fagekspert, superbruker og avdelingsleder ved Tiller Helse - og velferdssenter. Han ser frem til at Helseplattformen kommer, og håper og tror det vil gi store forbedringer for ansatte og pasienter.

Omfattende opplæring

Helseplattformen innføres fra 30. april, og i disse dager pågår det et stort opplæringsarbeid internt i kommunen. Nærmere 8500 helsearbeidere forbereder seg nå på at det vil bli en hektisk periode fram mot oppstart og i ukene etterpå, og i disse dager opprettes det øvingsstasjoner slik at alle ansatte kan bli ordentlig vant til nye rutiner.

Avdelingsleder Gil forteller at de ved Tiller HVS har laget et eget øvingsrom der ansatte kan komme innom hver fredag og øve seg på Helseplattformen. Så langt har det gitt ansatte en ekstra trygghet i det som er en svært stor endringsprosess.

Dagens system har en del ekstra kontrollfunksjoner. Da tenker jeg på sjekklister, kvitteringsark og andre dokumenter som vi bruker som støtte i arbeidshverdagen, men det er lite brukervennlig! I opplæringen som pågår nå, kan det se ut som helseplattformen skal bli et system vi kan bruke mer aktivt. Dessuten er det et mye mer moderne system som tar i bruk dagens IT-kompetanse i større grad, sier Gil.

Hva ser du mest frem til?

- Å få byttet ut et over 20 år gammelt datasystem er jo i seg selv en stor og etterlengtet endring, ikke bare for oss som jobber med det hver dag, men også for pasientene. Med den nye Helseplattformen får vi et journalsystem som både kan guide og støtte oss gjennom en travel arbeidshverdag. Det gir en mye større trygghet, og vi slipper dobbeltarbeid, avslutter han.