Ny innbyggerundersøkelse i Midt-Norge

40 000 innbyggere inviteres til å si sin mening om hvordan de opplever helsetjenesten i Midt-Norge. Bakgrunnen er innføringen av den nye innbyggerportalen HelsaMi som rulles ut i 2022.

Publisert 20.12.2021
Sist oppdatert 28.04.2022

​I løpet av desember får 40 000 innbyggere i regionen invitasjon til å delta der målet er å kartlegge hvordan de digitale helsetjenestene brukes og oppleves. 

Skal ta i bruk en ny innbyggerportal
Bakgrunnen for utsendelsen av innbyggerundersøkelsen er at helsetjenestene i Midt-Norge tar i bruk den nye innbyggerportalen HelsaMi​ som er en del av Helseplattformen. Den nye portalen for digitale helsetjenester blir tilgjengelig for innbyggere i Trøndelag i 2022 og i Møre og Romsdal i 2023. Her vil pasienter og brukere få tilgang til egne helseopplysninger, og mulighet til å kommunisere med helsetjenestene.​


Forbedring av helsetjenestene
Målet med innbyggerundersøkelsen er å få et helhetlig bilde av hvordan pasienter og brukere opplever dagens helsetjeneste basert på egne erfaringer. Undersøkelsen vil spørre om alt fra hvor misfornøyd eller fornøyd man er med helsetjenestene når det gjelder tilgang på egne helseopplysninger, og hvor enkelt det er å komme i kontakt med helsetjenestene. Det er frivillig å delta, men kommune- og spesialisthelsetjenesten oppfordrer alle som blir invitert til å svare på undersøkelsen.

Svarene har betydning for hvordan helsetjenestene kan forbedre seg, og vil være nyttige innspill for å kunne tilby pasienter og brukere et best mulig helsetilbud i fremtiden.

Respondentene trekkes fra folkeregisteret og vil være innbyggere i de kommunene som skal innføre Helseplattformen eller i opptaksområdet til sykehusene i Midt-Norge. Alle som mottar undersøkelsen kan delta uavhengig av hvor mye kontakt man har hatt med helsetjenestene. Både egen erfaring og pårørendeerfaring er viktig. Selve undersøkelsen gjennomføres som en nett-undersøkelse og respondentene vil få en invitasjon via HelseNorge eller digital postkasse.

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres av Helse Midt-Norge i samarbeid med Trondheim kommune.

Personvern ivaretas
Undersøkelsen er anonym og alle personopplysninger behandles konfidensielt. Selve undersøkelsen tar cirka fem minutter å besvare, og alle som deltar er med i trekningen av et nettbrett til en verdi av opptil 5000 kroner.

Har du spørsmål om innbyggerundersøkelsen?

Kontaktperson for Trondheim kommune Ola Skorstad: helseplattformen.helseogvelferd@trondheim.kommune.no

Kontaktperson i Helse Midt-Norge Astrid Bjørgum:
HMN.Postmottak@helse-midt.no