Ny innføringsplan på gang

Det jobbes intenst med å legge planer for de neste produksjonssettingene av Helseplattformen. Den 30.mai vil det foreligge et endelig styrevedtak om ny innføringsplan etter at St. Olavs bestemte seg for utsettelse. I et ekstraordinært styremøte i Helseplattformen 20.mai ble styret presentert for ulike scenarier.

Publisert 24.05.2022
Sist oppdatert 25.05.2022

En person som bruker en bærbar datamaskin

Synspunktene som kom fram i møtet blir tatt med i den videre vurderingen i administrasjonen fram mot styremøtet 30.mai. Den endelige beslutningen om ny innføringsplan må også godkjennes av styret i Helse Midt-Norge fordi endringene får økonomiske følger for dem. Dette styremøtet holdes i begynnelsen av juni.

Den nye situasjonen vil uansett få konsekvenser for aktørene som skal på i PD2 (nov 2022) og PD3 (april 2023). Styret og ledelsen i Helseplattformen er opptatt av at kommunene skal bli minst mulig skadelidende når den nye innføringsplanen blir satt. Kommunene blir fortløpende involvert i arbeidet med ny innføringsplan slik at både eier- og kundeperspektiv blir ivaretatt.