Ny innføringsplan vedtatt

Den nye fremdriftsplanen for innføring i helseforetakene er vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF. Helseplattformen AS fortsetter dialogen med kommunene om hvordan fremdriften blir for dem.

Publisert 10.06.2022

​Helse Midt-Norge etablerer nå et regionalt innføringsprosjekt for å koordinere innføring i helseforetakene og sikre planlagt fremdrift.  Opprinnelig skulle både Trondheim kommune og St. Olavs hospital ta i bruk Helseplattformen 7. mai 2022. St. Olavs hospital valgte å utsette sin innføring av ny felles pasientjournal, mens Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen som planlagt. Det har derfor vært nødvendig å  lage en ny innføringsplan. Dette skriver Helse Midt-Norge RHF på sine nettsider etter torsdagens styremøte.

For kommuner i Møre og Romsdal tas det høyde for at flere kommuner kan gå på samtidig med sykehuset, og at Helseplattformen fortsetter dialogen om dette med kommunene. 

​​Slik er det nye innføringsløpet lagt opp

Etter at innførinsplanen måtte endres ser den i dag slik ut: 

  • 12.november 2022:  ​St. Olavs hospital og kommunene Røros, Os, Holtålen, Indre Fosen, Ørland og Åfjord
  • 11.februar 2023: Helse Nord-Trøndelag og kommunene Levanger og Verdal
  • 29.april 2023: Helse Møre og Romsdal og Ålesund - og eventuelt flere kommuner i Møre og Romsdal. Dette skal utredes nærmere

Andre kommuner fortsetter sine innføringsløp fram til 2025. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge har fått fullmakt av styret til å gjøre mindre endringer i innføringstidspunkter innenfor den overordnede tidsrammen dersom man finner det nødvendig. 

Styret har vedtatt at det blir opprettet et regionalt innføringsprosjekt som skal sikre planlagt fremdrift i helseforetakene. Det skal også legges fram en egen sak for styret i Helse Midt-Norge om merkostnader knyttet til utsettelsen og finansiering av disse.

Helseplattformen har allerede i dag et nytt møte med kommunedirektører i de aktuelle kommunene for å diskutere det nye innføringsløpet.