Nye navn i styre og ledelse

Økonomidirektør i Trondheim kommune, Olaf Løberg, går inn i Helseplattformens styre. Ledelsen er også forsterket med nye navn, blant annet Ulf Dahl Ryen fra TietoEvry.

Publisert 09.12.2021
Ulf Dahl Ryen er ansatt som direktør for tjenesteleveranse i Helseplattformen AS.
Ny direktør for tjenesteleveranse i Helseplattformen er Ulf Dahl Ryen. Han kommer fra stillingen som regiondirektør i TietoEvry.

Ryen får ansvaret for å videreutvikle tjenestekonseptet når Helseplattformen går fra prosjekt- til leveranseorganisasjon, med helsetjenesten i Midt-Norge som kunder. Han skal lede fire seksjoner: Applikasjonsdrift, Informasjonssikkerhet, Datamigrering og Support.

- Helseplattformen er slik jeg ser det, det aller mest spennende som skjer innen IT i Norge i dag, og vil gi stor verdi for mange mennesker. Muligheten til å være med på dette løftet er en unik mulighet i Trondheim, sier Ulf Dahl Ryen.

Elisabeth Kvello Håbrekke er ansatt som HR-direktør i Helseplattformen.
​​Ny HR-direktør i Helseplattformen er Elisabeth Kvello Håbrekke. Hun har bakgrunn fra flere teknologiselskaper, blant annet Atmel og Teknobygg, og kom sist fra Trym Eiendom. 

Håbrekke har vært konstituert i stillingen i en periode, og tatt fatt på arbeidet med å bygge opp en organisasjon som skal levere tjenester til hele helsetjenesten i Midt-Norge, og som har gått fra null til 240 ansatte siden 2019.Utvidet styre

En mann i dress

I ekstraordinær generalforsamling denne uken ble Helseplattformens styre utvidet med én representant. Det er Olaf Løberg, som er økonomidirektør i Trondheim kommune. 

Styret består nå av:

  • Helge Magne Røsstad Garåsen, styreleder
  • Nils Kvernmo, nestleder
  • Anne-Marie Barane, styremedlem
  • Olaf Løberg, styremedlem
  • ​​​Terje Gårdsmoen, styremedlem
  • Marit Hermansen, styremedlem
  • Torunn Austheim, styremedlem
  • Linda Evensen, styremedlem valgt av ansatte
  • Ørjan Gundersen, styremedlem valgt av ansatte

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Selskapets oppdrag er å innføre ny, felles løsning for pasientjournal og pasientadministrativt system for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Første innføring er i månedsskiftet april-mai når Helseplattformen tas i bruk ved St.Olavs Hospital HF og i helsetjenesten i Trondheim kommune.

Lenke til styreportal