Pressemelding

Pressemelding etter workshop på St.Olavs hospital om Helseplattformen 22.4.

Publisert 22.04.2022
Sist oppdatert 09.02.2023

​Ledelsen på St.Olavs hospital HF og Helse Midt-Norge RHF og Helseplattformen AS er, etter gjennomgang av den tekniske løsningen i Helseplattformen i dag, enige om at det fortsatt gjenstår en del områder mht tilganger, medikamenter og pasientlogistikk som fortsatt trenger retting og må testes videre før løsningen kan tas i bruk. Det er bred enighet om at utfordringene er løsbare.

Tidspunkt for når Helseplattformen skal tas i bruk vil bli besluttet i løpet av førstkommende uke.

Kontaktperson for media: Helge Garåsen (styreleder), tel. 91112656