Samhandling rundt pasienten

Med Helseplattformen får helsepersonell en strukturert felles journal. Da slipper de å etterspørre helseopplysninger og kopiere data fra et system til et annet. 

Publisert 28.03.2022
Sist oppdatert 29.03.2022

Bilde: Colourbox

Bilde: Colourbox

​Kommunene er i startfasen på en demografisk endring med flere eldre, kombinert med økende utfordringer med rekruttering. I møtet med denne utfordringen mangler mange kommuner de gode verktøyene for å møte framtidas behov for helsetjenester.  

Bruker mye tid på dobbeltregistrering

Helsepersonell må i dag forholde seg til flere ulike IT-systemer.  Mye tid som kunne vært benyttet sammen med pasienten går til dobbeltregistreringer, lete etter helseopplysninger og forsikre seg om at journalen er oppdatert. En medarbeiderundersøkelse gjennomført i Trondheim kommune viser at majoriteten av helsepersonell dobbeltregistrerer helseinformasjon i flere systemer. Opp mot 35 prosent av de ansatte gjør dette ofte eller alltid i løpet av en arbeidsdag. Fra samme medarbeiderundersøkelse svarer 65 prosent at de er utrygge på om journalen er riktig og oppdatert fra fastlege, sykehus, kommunale tjenester og andre. Videre svarer over 66 prosent at de bruker tid på å etterspørre informasjon fra fastleger, sykehus og andre kommunale tjenester.

Samhandling i sanntid

I Helseplattformen frigjøres mye tid som i dag brukes til å innhente og sammenstille pasientinformasjon. Den frigjort tida kan helsepersonell dermed benytte sammen med sine pasienter og brukere. Med Helseplattformen får helsepersonell en strukturert felles journal i og på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette betyr at informasjon dokumenteres i sanntid, i et system som er oppdatert til enhver tid.  

 -Betyr mye for en liten kommune som oss

Holtålen kommune skrev nylig under tjenesteavtalen med Helseplattformen, og kobler seg på løsningen i november.

-  For Holtålen kommune betyr Helseplattformen at vi får et enhetlig system for alle helsetjenestene, som også er felles med spesialisthelsetjenesten.  I tillegg til en god og sikker løsning for alle involverte, inklusive pasientene, vil Helseplattformen bety mye for en liten kommune som oss, kommenterer kommunedirektør Marius Jermstad. 

Kommunedirektør Marius Jermstad, Holtålen

Kommunedirektør Marius Jermstad, Holtålen

- Økonomisk vil de rene økonomiske utleggene gå opp i opp med det vi betaler i dag for løsningene som stykkevis og delt løser noen av de oppgavene Helseplattformen løser. Vi har imidlertid store utfordringer med å kunne håndtere flere små systemer.  Å ha kun et system vil være veldig arbeidsbesparende for IT-tjenestene i kommunen.  Men den største kommunale gevinsten vil ligge i mer rasjonelle arbeidsrutiner knyttet til de som bruker systemene i pleie - og omsorgssektoren og i helsesektoren.  Her er det mange involverte, og selv små forbedringer knyttet til dokumentasjon og rapportering vil gi store gevinster, mener kommunedirektøren i Holtålen.