Hopp til innhold

Seks kommunestyrer med positive vedtak

Hele seks kommunestyrer, de fleste i Møre og Romsdal, behandlet Helseplattformen på en og samme dag. Samtlige vedtok å slutte seg Helseplattformen, men endelig vedtak kommer seinere.

Publisert 18.06.2021
Sist oppdatert 23.06.2021

Norges største IT-prosjekt sto på agendaen hos Ålesund, Molde, Aukra, Hustadvika, Vestnes og Hitra kommunestyrer den 17.juni. I tillegg ble Helseplattformen behandlet i Fjord formannskap samme dag - også der med positivt vedtak.

Noen kommunestyrer hadde ikke behov for debatt i det hele tatt da spørsmålet om å ta ut opsjon på Helseplattformen kom opp som vedtakssak. I Aukra hadde kommunedirektøren en innledning, og voteringen kom uten at en eneste politiker tok ordet. Både Aukra, Vestnes og Hustadvika landet på enstemmige vedtak om å utløse opsjon. 

Slik ser dermed situasjonen ut per 18.juni 2021:

Kart

 

Engasjerte diskusjoner i Molde

I Molde hadde Miljøpartiet de grønne (MDG) signalisert på forhånd at de ønsket å utsette saken, fordi de mente det var behov for mer informasjon rundt økonomi og effekt. Andre politikere var uenige i dette synspunktet. Ordfører Torgeir Dahl understreket at det ville et sterkt signal å sende fra Molde, som er vertskommune for et sykehus, at kommunen ikke vil være med på det felles løftet i Midt-Norge som Helseplattformen representerer. Utsettelsesforslaget falt. Etter nærmere tre kvarter avrundet kommunedirektør Arne Sverre Dahl ordskiftet. 

 
- Det er viktig med en debatt rundt et så stor sak. Det er et stort organisasjonsutviklingsprosjekt vel så mye som et IKT-prosjekt. Vi kommer til å ligge nesten en generasjon foran resten av landet dersom vi lykkes med dette. For vår organisasjon vil det være av uvurderlig verdi å få til et samarbeid på tvers av hele helsetjenesten. Det er sjeldent jeg uttaler meg så sterkt i en sak som det jeg gjør i denne,sa kommunedirektøren.

 
Avstemmingen i Molde viste et klart flertall blant de 58 representantene for å si ja til Helseplattformen, med unntak av de fire fra MDG. 

Molde, utkikkspunkt. Foto: Molde kommune

Molde, utkikkspunkt. Foto: Molde kommune

Ålesund med knapt flertall
Også blant politikerne i Ålesund kommunestyre ble det en lang og heftig debatt. Kostnadsspørsmålet var et viktig tema for mange av de folkevalgte. Det kom fram at forslaget til vedtak i praksis betyr at kommunen sier ja til å delta videre og gjøre forberedelser for eventuelt å ta den endelige beslutningen om å innføre Helseplattformen i kommunen. 
Med en stemmes overvekt gikk innstillingen igjennom, og betyr at en ny sak for endelig beslutning vil bli presentert for politikerne på et seinere tidspunkt. 

 
Hitra kommunestyre vedtok å gå videre og utløse opsjon, men det var tvil blant politikerne. Politikerne ber kommunedirektøren om å innarbeide Helseplattformen i økonomi og handlingsplan. Også på Hitra vil kommunestyrepolitikerne få saken tilbake på nytt for endelig vedtak, noe som vil skje seinest 13 måneder før kommunen eventuelt tar i bruk Helseplattformen. 

Se en enkel presentasjon av hva Helseplattformen er i denne videoen

Fortsatt massiv støtte fra politikerne i Trondheim

I Trondheim blir Helseplattformen tatt i bruk i april 2022, og kommunen har kommet langt i å rigge seg til. I Trondheim bystyre 17.juni behandlet representantene en sak om å bevilge nye 64 millioner kroner ekstra til løsningen. Bakgrunnen for de økte kostnadene er at Trondheim har blitt større på grunn av kommunesammenslåing i tillegg til at pandemien har forsinket arbeidet. 

 
Ekstrabevilgningen ble enstemmig vedtatt. I tillegg ønsket partiene Sp, Ap, SV, MDG og KrF å vise sin støtte til Helseplattformen ved å legge inn følgende merknad:

“Bystyret mener innføring av Helseplattformen vil gi innbyggerne i kommunen store fordeler. Gjennom Helseplattformen skal man som innbygger få innsyn og eierskap til egen helseinformasjon. Det er et viktig prinsipp at all informasjon om oss som innbyggere skal være tilgjengelig for oss. Innføring av Helseplattformen, skal gi innbyggerne mulighet til lettere kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten. Helseplattformen vil også gi bedre medisinsikkerhet, gjennom å ha en felles medisinliste».


 

 

Fant du det du lette etter?