Seniorer lærer å bruke HelsaMi

Seniorer i Trondheim skal hjelpe til med å lære andre seniorer i å bruke innbyggerportalen HelsaMi. Denne uka har nærmere 20 datainteresserte seniorer vært på introduksjonskurs i HelsaMi slik at de kan lære bort til andre. HelsaMi blir din digitale inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge.

Publisert 08.04.2022
Litt bistand er fint- kursholder Elin Østvang og Else Marie Østlund.

Litt bistand er fint- kursholder Elin Østvang og Else Marie Østlund ser på løsningen som snart kan tas i bruk.

​Innbyggerportalen blir tilgjengelig fra  30.april samtidig som helsepersonell i Trondheim kommune og St.Olavs hospital tar i bruk Helseplattformen. HelsaMi er innbyggernes vei inn til det  nye journalsystemet Helseplattformen. Gjennom HelsaMi kan du blant annet få oversikt over helseopplysninger og ha dialog med helsepersonell. HelsaMi kommer som en egen app til mobiltelefon og nettbrett, men det går også an å logge inn via nettleser på www.helsami.no​. ​

Viktig målgruppe

- Vi tror at HelsaMi blir nyttig for innbyggere i alle aldre, særlig for dem som har en del kontakt med sykehus og kommunens ulike helse- og omsorgstjenester. Seniorer er en viktig målgruppe som vi tror kan ha spesielt stor nytte av HelsaMi. Derfor er vi veldig glad for at så mange seniorer er villig til å bruke av sin fritid til å lære seg HelsaMi og lære bort til andre, sier Elin Solvang, kommunikasjonsansvarlig for HelsaMi. 

Mange interesserte

Seniorene som har sagt seg interessert i å være med på kurs er rekruttert gjennom Trondheim kommunes Infosenter for seniorer. Senteret har sendt ut brev og spurt om hvem som kan tenke seg å delta på et 2-timers introduksjonskurs i HelsaMi.
-Interessen har vært stor, sier Anne Betty Sødal fra Infosenteret for seniorer. Flere pensjonistorganisasjoner er representert. Mange av de som vil være med kommer fra Seniornett og Senior IKT, begge organisasjoner som driver veiledning i bruk av dataverktøy for seniorer, blant annet i Hornemannsgården i Trondheim. Mange har også lærerbakgrunn og er generelt interessert i data. Eller som en av kursdeltagerne sa:
- Dette så spennende ut. Dette vil jeg vite mer om sånn at jeg kan hjelpe venninnene mine. 

På kurset kom det opp mange historier om eldre som til tross for minimal erfaring med dataverktøy og ny teknologi kaster seg uti det og etterhvert blir drevne databrukere.  Alder er med andre ord ingen hindring!

Fra undervisningen av seniorenen på Piren i Trondheim.

Fra undervisningen av seniorenen på Piren i Trondheim.

HelsaMi gir oversikt​

På kurset fikk deltagerne en presentasjon av HelsaMi og hva den kan brukes til. I HelsaMi kan du blant annet ha oversikt over timeavtaler, se helseopplysninger og prøvesvar,  få brev og sende meldinger. Det er også mulig å gi tilgang til pårørende slik at de kan få innsyn på vegne av en pasient/bruker.
Fra og med 30. april kan et flertall av innbyggerne i Trondheim og pasienter ved St. Olavs hospital logge seg på HelsaMi for første gang. Veldig mange får bruker på grunn av tidligere pasientkontakt, og informasjonen i HelsaMi kommer fra St. Olavs hospital, Trondheim kommune og Øya legesenter i starten. Senere kommer flere sykehus, fastleger og kommuner med.

Kent Hallbäck fra Helseplattformen fortalte om brukerpanelet i Helseplattformen og  om hvordan de systematisk har brukertestet løsningen for å forbedre og gjøre den så brukervennlig som mulig.   

Elin Solvang viste fra løsningen, og deltakerne fikk også anledning til å prøve litt sjøl. De vil kunne teste ut en demoløsning av HelsaMi hjemme i tida framover for å bli  bedre kjent med løsningen.  

Undervisning og hjelp på Hornemannsgården

- Vi håper nå at seniorkorpset vårt får lyst til å være med videre. Planen er å bruke Hornemannsgården hver mandag kl 11-13  fra mai og utover  for å vise fram og lære andre om hvordan de kan bruke  HelsaMi. Vi håper at så mange som mulig av seniorene som har vært på kurs vil være med og bidra her og at dette vil bli et nyttig tiltak. 2022 er jo frivillighetens år, og vi setter virkelig pris på at frivillige seniorer hjelper oss med å nå ut med HelsaMi, sier Elin Solvang.