Hopp til innhold

Sikkerhetsavtale signert med IBM

3. juni ble kontrakten om identitets- og tilgangsstyring signert for Helseplattformen. Det setter et foreløpig punktum for ett års arbeid med denne anskaffelsen.

Publisert 04.06.2019
Sist oppdatert 12.02.2020

​– Det er alltid en stor dag i et prosjekt når vi kan signere kontrakt, sa administrerende direktør Torbjørg Vanvik i Helseplattformen AS, da hun tok imot representanter fra IBM Norge til kontraktsignering.

Prosjektdirektør Torbjørg Vanvik i Helseplattformen og administrerende direktør Hans-Henrik Merckoll i IBM Norge.

Prosjektdirektør Torbjørg Vanvik i Helseplattformen og administrerende direktør Hans-Henrik Merckoll i IBM Norge.

Stor anskaffelse

Signeringen er det synlige beviset på at anskaffelsen av identitet- og tilgangsstyring (IAM eller «Identity access management») er i mål.

Anskaffelsen ble kunngjort i juni 2018, seks leverandører ble prekvalisert og tre av disse leverte tilbud.
– Vi så i løpet av dialogen vi hadde med tilbyderne i anskaffelsen av ny elektronisk pasientjournal, at det var behov for å løfte dette ut i en egen anskaffelse, sa Torbjørg Vanvik.

– Ut fra hva regionale helseforetak foretar seg, er dette dessuten en veldig stor anskaelse. Den har bare kommet i skyggen av det gigantiske hovedprosjektet i Helseplattformen, fortsatte Vanvik med et smil.
– Med tanke på at det er 44 000 potensielle brukere av vårt nye EPJ-system, er IAM en veldig viktig brikke i Helseplattformen.

Personvern og informasjonssikkerhet

Sikkerhetsløsning til Helseplattformen er én av leveransene i kontrakten med IBM som også omfatter opsjoner for Trondheim kommune og Helse Midt-Norge slik at de kan benytte den inngåtte kontrakten til å anskaffe IAM-løsning til andre systemløsninger. Avtalen har en samlet kontraktsverdi på 445 millioner kroner dersom alle opsjoner blir løst ut. Dette er godt innenfor rammen som ble indikert ved kunngjøring av konkurransen.

En god og sikker løsning for identitets- og tilgangsstyring for Helseplattformen er avgjørende for å tilfredsstille kravene til blant annet personvern og informasjonssikkerhet. «Riktig person skal ha tilgang til riktig informasjon til rett tid og av riktig grunn» er et viktig prinsipp som ligger til grunn for anskaffelsen. Dette oppnås ved at IAM tildeler brukerne roller, som journalløsningen bruker til å kontrollere, og gi riktig tilgang til opplysninger, ut fra tjenstlig behov.

I IAM-anskaffelsen ligger også en løsning for PKI fra IBMs underleverandør Commdes.  PKI står for Public Key Infrastructure og er en teknologi som gjør det mulig å kommunisere digitalt på en sikker måte. PKI er i dag den internasjonale standarden og rammeverket for utstedelse, bruk og administrasjon av digitale sertikater.

Godt samarbeid videre

Automatisering og sikring av arbeidet med tilgangsstyring vil også kunne gi gevinst i kommuner og sykehus, blant annet i form av færre manuelle arbeidsprosesser.

IAM-løsningen og PKI-løsningen henger naturlig sammen og ble derfor anskaffet i samme prosess. Helse Nord har opsjon på å anskaffe PKI-løsningen. Det er også tatt med en opsjon for Trondheim kommune og Helse Midt-Norge slik at de kan benytte den inngåtte kontrakten til å anskaffe IAM-løsning til andre systemløsninger enn Helseplattformen.

Torbjørg Vanvik så ellers frem mot samarbeidet med IBM.
– Jeg føler meg veldig trygg på at vi skal få et godt samarbeid videre, der vi opprettholder et klima oss imellom hvor vi effektivt kan rydde ting av veien før de blir en større utfordring.

Administrerende direktør Hans-Henrik Merckoll i IBM Norge berømmet Helseplattformen for en profesjonell prosess.

Administrerende direktør Hans-Henrik Merckoll i IBM Norge berømmet Helseplattformen for en profesjonell prosess.

Profesjonell prosess

Også administrerende direktør i IBM Norge, Hans-Henrik Merckoll, la vekt på at et samarbeid basert på tillit og åpenhet vil bli viktig. Han berømmet også Helseplattformen for anskaffelsesprosessen som er gjennomført med såkalt konkurransepreget dialog.

– Dere har kjørt en meget bra prosess. Den har vært god og den har vært profesjonell hele veien. Vi gleder oss veldig til å sette i gang. Personopplysninger knyttet til helse er blant de mest sensitive data som finnes. Jeg er stolt over at IBM er valgt som leverandør av sikkerhetsløsningen for identitets- og tilgangsstyring for Helseplattformen.

Løsningen er bygget som en full skalerbar tjeneste og skal leveres fra IBMs skydatasenter. Plattformen sikrer at riktig person alltid får tilgang til riktig informasjon til rett tid og av riktig grunn. Sikkerhet er en bærebjelke i våre løsninger og tjenester, slo Merckoll fast.
– Vår jobb er at dere lykkes!Fant du det du lette etter?