Hopp til innhold

Styret godkjente faseovergang

En av de største milepælene i innføringsprosjektet for Helseplattformen er passert. Styret var svært fornøyd med fremdrift og kvalitetssikring da de fredag godkjente overgangen fra test- til opplæringsfase.

Publisert 11.02.2022

Felles innføringsprosjekt i Helseplattformen består som kjent av flere faser, og hver overgang fra én fase til en annen skal godkjennes av styret. I kontrakten med Epic er det spesifisert hvilke kriterier som skal oppfylles av begge parter ved hver faseovergang. Noen av disse kriteriene er prosjektleveranser som leverandøren har hovedansvaret for, og disse må godkjennes av styret før betaling kan bli utløst.

​Begeistret styre

Vurdering av status i prosjektet gjøres hver måned. Både  St.Olavs hospital, Trondheim kommune og Helseplattformen gjør i faste møter rede for utfordringer som må løses for å kunne sette journalløsningen i produksjon. Etter omfattende testing utarbeides retteplaner for alle feil og andre forhold som må løses. - En kjempeprestasjon er gjort, og i en veldig flott samhandling, kommenterte styremedlem og eierdirektør i Helse Midt-Norge Nils Kvernmo. – Det er jobbet veldig godt med denne planen.

Styremedlem og økonomidirektør i Trondheim kommune, Olaf Løberg, understreket at man er svært fornøyd med måten prosjektet har rettet gjenstående restanser på.

Styreleder Helge Garåsen sier han er oppriktig glad for utviklingen og vil berømme hele organisasjonen for innsatsen fram mot denne faseovergangen.

​Styret besluttet dermed at betaling kunne godkjennes og at formell overgang fra Testfasen til Opplæringsfasen kunne gjennomføres.

Styremøte 111.februar 2022.jpg

Faseovergangen ble godkjent i et digitalt styremøte.


Opplæring i gang

Opplæring av superbrukere har pågått de to siste ukene, og 2500 superbrukere har gjennomført kurs. Nå starter opplæring av sluttbrukere. Du kan lese mer om opplæring her.

Og her kan du også lese hva tidsskriftet Dagens Medisin​ skriver om opplæringsprosjektet.Fant du det du lette etter?