Styret godkjente innføringsplan

Styret godkjente mandag revidert plan for innføring av Helseplattformen. Det vil si at løsningen kan settes i drift i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital i månedsskiftet april-mai 2022.

Publisert 26.01.2021
Sist oppdatert 02.01.2023

​I fjor høst ble det klart at arbeidet med Helseplattformen var forsinket, med pandemien som en av hovedårsakene. Det er krevende å gjennomføre et samhandlingsprosjekt i en helsetjeneste som står i en pandemi.

Styreleder Nils Kvernmo i Helseplattformen AS.
Styreleder i Helseplattformen AS Nils Kvernmo (bildet) konstaterer nå at tidstapet er under kontroll. Effekten av de tiltakene som er satt inn begynte å bli synlige i desember, og forsinkelsen har sluttet å øke.

Prosjektet har i samarbeid med innføringsorganisasjonene og Epic foreslått månedsskiftet april-mai 2022 som et egnet tidspunkt for den store omleggingen i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital. Dette ble godkjent av et enstemmig styre.

Stram tidsplan

Selskapet tok i november imot første utviklings-leveranse fra Epic med programvare som er spesielt laget for den norske helsetjenesten. Dette er prosjektet nå i gang med å bygge inn i løsningen og gjøre klart for testing. Det kommer tre slike leveranser til i 2021.

I løpet av august i år skal de aller fleste områdene i den norske løsningen være ferdigstilt, slik at det digitale opplæringsmiljøet som skal brukes til undervisning og trening kan etableres.  Ved årsskiftet skal den siste bygginga og integrasjoner være på plass, og alle testaktiviteter av den helhetlige løsningen skal være gjennomført.

Forberedelser til produksjonssetting pågår, og fra februar 2022 vil dette arbeidet intensiveres ved at opplæring starter for fullt i de store organisasjonene Trondheim kommune og St.Olavs hospital. Styret betegner planen som realistisk, men stram, og understreker at suksessen avhenger av god endringsledelse og standardiseringsarbeid i mottakerorganisasjonene.

Diskuterte fremtidig forvaltning

Styret behandlet også arbeidet med forvaltning av regionens felles journalløsning etter at den er satt i drift.  Helseplattformen AS er eid av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune og skal forvalte kontraktene med leverandørene Epic (journalløsning) og IBM (identitets-  og tilgangsstyring).

Etter et styreseminar i februar har styret en ambisjon om å komme godt videre i denne prosessen og tar saken til ny behandling i styremøte i mars.