Superbrukerne kommer

Det er nøyaktig tre måneder til Helseplattformen innføres på St. Olavs hospital og i Trondheim kommune. Denne uka gikk startskuddet for superbrukerkursene. Lokaler over hele Trondheim er tatt i bruk, og skjermer, instruktører, håndbok, antibac og kaffe er på plass.

Publisert 01.02.2022
En gruppe mennesker som sitter ved datamaskiner

Til sammen skal 18 000 medarbeidere på sykehuset og i Trondheim kommune på klasseromskurs for å lære seg hvordan Helseplattformen skal brukes i den enkeltes jobbhverdag. Fram til den store dagen 30.april vil lokalene på Ringve skole, Trondheim spektrum, Trondheimsporten og Kolstad skole fylles opp med ansatte. Det er et omfattende opplæringsprogram som ligger bak, med 57 parallelle kurs per dag, og til sammen 2100 arrangementer på åtte uker for sluttbrukerne. 

Hanne Indset jobber på sengepost på Røros sykehus,  og deltar på superbrukerkurs. Hun får råd og vink fra Ton van der Broek.

Hanne Indset jobber på sengepost på Røros sykehus, og deltar på superbrukerkurs. Hun får råd og vink fra Ton van der Broek. Foto: Geir Otto Johansen

Superbrukerne er nøkkelpersonell
I to uker framover kjøres det 350 kurs for en viktig gruppe i Helseplattformen; superbrukerne. De er ansatte fra hele helsetjenesten som har god faglig forståelse, interesse og kunnskap om IT-verktøy, og de er dyktige formidlere. Superbruker vil være den første som kollegene henvender seg til når de står fast i den nye løsningen. Veien til hjelp skal være kort- derfor er superbrukerne nøkkelpersoner i den daglige driften når Helseplattformen rulles ut. Dessuten er superbrukerne viktige før løsningen kommer ved at de deltar i ulike aktiviteter som forbereder de ansatte på den nye hverdagen. 


Har planene klare for den som blir syk

Et eget opplæringskontor har folk på plass på alle opplæringsstedene rundt om i byen. 
-Vi er spente på hvordan den daglige kurslogistikken blir og hvordan et høyt sykefravær vil påvirke kursavviklinga. Dersom det blir mye sykefravær på kursene, vil opplæringskontoret fortløpende prøve å melde den ansatte på et nytt kurs. De er også nøye med smittevern på kursstedene og i klasserommene, forteller Lily Rydbeck som koordinerer opplæringen i kommunen. 

Superbrukerne får et eget hefte - på papir- som informerer om rollen de har sagt ja til å påta seg. Gode smittevernrutiner er på

Superbrukerne får et eget hefte - på papir - som informerer om rollen de har sagt ja til å påta seg. Gode smittevernrutiner er på plass i alle undervisningslokaler. Foto: Geir Otto Johansen

- Flott å komme i gang
Ved St. Olavs hospital skal over 7000 ansatte på kurs de neste månedene. 

- Dette har vi gledet oss til lenge. Det er flott å endelig komme i gang med denne massive logistikkøvelsen, som er så viktig for at innføringen av Helseplattformen skal lykkes, sier Per Olav Østbyhaug, direktør for e-helse og prosjekteier for lokalt innføringsprosjekt for Helseplattformen på St. Olavs hospital.

Styret ved St. Olavs hospital vedtok 27.januar at opplæringen skal gå som planlagt, tross den utfordrende driftssituasjonen sykehuset står i. 

- Vi vet ikke om det kommer en ny smittetopp, eller om sykefraværet blir uforsvarlig høyt. Ledelsen og styret gjør løpende vurderinger på om opplæringen kan fortsette, og vi skal hele veien sørge for forsvarlig helsehjelp og at ansattes arbeidsmiljø ivaretas under denne perioden. 


Ikon