Sykehusapotekene blir brukere av Helseplattformen

Sykehusapotekene i Midt-Norge blir brukere av Helseplattformen. Dermed er hele «foretaksfamilien» i Helse Midt-Norge brukere av den felles løsningen.

Publisert 29.01.2021
Sist oppdatert 02.01.2023

​Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er ett av fire helseforetak i Helse Midt-Norge. Sykehusapotekene er lokalisert sammen med sykehusene i Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim, Levanger og Namsos.

Eget innføringsprosjekt

Sykehusapotekenes oppgave er å bidra til god pasientsikkerhet gjennom sikker og kostnadseffektiv legemiddelforsyning til sykehus og pasienter, gi befolkningen tilgang på spesialiserte legemidler og yte kvalifiserte farmasøytiske tjenester til spesialisthelsetjenesten.

Administrerende direktør for sykehusapotekene Dag Hårstad .
– Vi er godt fornøyd med å være brukere av Helseplattformen, ser fram til nye muligheter for økt samhandling og bedret pasientsikkerhet, og er i gang med å etablere innføringsprosjekt for sykehusapotekene, sier administrerende direktør for sykehusapotekene Dag Hårstad (bildet).

Det store innføringsprosjektet som pågår for felles journalløsning i Midt-Norge involverer fageksperter fra hele regionen. Lokale innføringsprosjekt er etablert i Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital, samt i Trondheim kommune. Nå etableres tilsvarende innføringsprosjekt ved Sykehusapotekene i Midt-Norge.

Epic allerede i bruk i Midt-Norge

Det pågår også innføringsaktivitet i kommunene. Samtlige kommuner i Midt-Norge har signert avtaler, og kan utløse opsjon på å delta i løsningen etter politisk behandling. Først ut er kommunene Indre Fosen og Kristiansund som gjorde sine vedtak i desember.

Teknologien fra Epic er allerede tatt i bruk i Midt-Norge etter at Lab-løsningen «Beaker» ble satt i produksjon ved St.Olavs hospital i mars.

Helseplattformen har en faglig beslutningsstruktur for hele regionen og en rekke fagekspertgrupper og råd. Sykehusapotekene er allerede representert i flere av disse. Farmasøyter har vært deltakere i Innføringsprosjektet og er tatt inn som brukere av løsningen. Sykehusapotekene stiller med flere fageksperter som kan delta i avklaringer om oppsett av løsningen og ikke minst i testing.

Bygging og tilpasning av den amerikanske Epic-løsningen til norske forhold pågår fortsatt, men en stor del av bygginga er allerede gjennomført. Nå er prosjektet inne i testfasen, og det er lagt stor vekt på at alle deler av løsningen skal være grundig testet og godkjent før det tas i bruk.

Fremover skal opplæring planlegges i detalj sammen med en rekke andre forberedende aktiviteter. Helseplattformen har justert sin innføringsplan etter at pandemi og andre forhold har hindret noe av fremdriften i prosjektet.

Første produksjonssetting vil bli ved St. Olavs hospital og i helsetjenesten i Trondheim kommune, våren 2022.