Hopp til innhold

To nye kvinner inn i styret

Avtroppende president i Den norske legeforening, Marit Hermansen, går inn som nytt medlem av styret i Helseplattformen AS sammen med avtroppende kommunedirektør i Steinkjer, Torunn Austheim.

Publisert 30.06.2021
Marit Hermansen
Marit Hermansen har bakgrunn både som kommuneoverlege og fastlege og takkes snart av etter seks år som president i Legeforeningen.
- Jeg ble veldig glad for å bli spurt om å gå inn i styret, og er glad for at min kompetanse er ønsket og etterspurt, sier Marit Hermansen. Hun har et sterkt ønske om å støtte den omfattende involveringen av helsepersonell som Helseplattformen har blitt kjent for. – Jeg tenker at jeg kan bidra med det perspektivet i dette prosjektet, som er veldig avhengig av at man får til et godt samarbeid med brukerne – altså helsepersonell som skal bruke systemet i møte med pasientene, både i sykehus og kommuner.

Torunn Austheim

Kommunestemme

Torunn Austheim har fulgt Helseplattformen fra kommunesida siden første vedtak i Helse Midt-Norge. Hun har et stort engasjement for prosjektet:

- Jeg mener det vi er i ferd med å realisere i Midt-Norge er unikt. Trondheim kommune har gjort en formidabel jobb med forarbeidet. Jeg er opptatt av at vi nå må stå sammen med Trondheim og helseforetakene for å lykkes med å gjennomføre Helseplattformen.

Austheim har vært medlem av Samarbeidsråd for opsjonskommuner siden oppstarten, og ser også fram til å være med på utvikling av selskapet som skal forvalte løsningen framover.

- Jeg er spent, fordi jeg hører det er mye som rører seg rundt omkring, men vi er definitivt på rett vei. Sett fra kommuneståsted er det viktig at vi lykkes på kommunesida, og vi må passe på at kommunestemmen ikke blir for sped sammen med de tunge helseforetakene. Jeg er også spent på hvordan organisasjonen utvikler seg, og om vi klarer å dimensjonere den etter hva kommunene makter å være med på. Om nytten står i forhold til utgiftene, og om vi vil se verdiene.

Austheim har 12 år bak seg som kommunedirektør i Steinkjer, har vært høgskoledirektør og rådmann i Holtålen, og er utdannet jurist.

​Fastlegebakgrunn

Marit Hermansen er fortsatt kommuneoverlege i Grue i 40% stilling.  

 – Mange er spente på om fastlegene blir med i løsningen, ser du med din bakgrunn det som en særskilt oppgave å følge opp?

- Jeg er helt sikker på at fastlegene som er tatt med inn i prosjektet greier å ivareta fastlegeperspektivet. Jeg kjenner betydningen av involvering og er opptatt av det i alt arbeidet med digitalisering av helsetjenesten.

- Det er nokså stor diskusjon om veien til målet om «Én innbygger - én journal». Sier ditt engasjement for Helseplattformen noe om Legeforeningens syn på saken?

- Jeg tror ikke det er noen tvil om hvor Legeforeningen står i den debatten. Vi har støttet Helseplattformen som et viktig prosjekt helt fra starten av, vel vitende om et det er omfattet av høy risiko. Det er ulike syn på dette med en så stor entreprise, men å gjøre dette i Midt-Norge mente vi var veldig riktig. Å prøve ut vertikal samhandling innenfor samme system i en region mener jeg var og er et viktig og ambisiøst mål. Når det gjelder hele visjonen om Én innbygger – én journal opplever jeg at den store, tunge skuta nå beveger seg i riktig retning, sier Marit Hermansen.

Styret utvidet til åtte

Styret for Helseplattformen består dermed av:

Helge Magne Garåsen (leder) (f.o.m 13.02.2021)

Nils Kvernmo (nestleder) (f.o.m 13.02.2021)

Anne-Marie Barane (medlem) (f.o.m. 07.10.2019)

Marit Hermansen (medlem) (f.o.m. 28.06.2021)

Terje Gårdsmoen (medlem) (f.o.m. 07.10.2019)

Torunn Austheim (medlem) (f.o.m. 28.06.2021)

Linda Evensen (medlem) (f.o.m. 07.10.2019) (valgt av og blant ansatte)

Ørjan Gundersen (medlem) (f.o.m. 28.06.2021) (rykket opp fra vara valgt av og blant ansatte)

 

 

 


Fant du det du lette etter?