Hopp til innhold

Trondheim: Store utfordringer med dagens journalsystemer

3000 ansatte har svart på spørsmål om dagens journalssystemer. Mange av dem er utrygge på om pasientjournalene er riktige og oppdaterte. De bruker mye tid på å lete etter informasjon, og 60 prosent utfører dobbeltarbeid daglig. Trondheim kommune  tar i bruk Helseplattformen i april 2022.

Publisert 18.10.2021
Kommunen har gjennomført en undersøkelse for å finne ut hvordan dagens journalsystemer innen helse og omsorg oppleves av ansatte og ledere.

Rundt 7000 ansatte og ledere fikk tilsendt undersøkelsen, og over 3000 valgte å svare i perioden juni til og med august 2021. Et stort flertall av disse er fast ansatte helsemedarbeidere med over sju års fartstid. Resultatene viser at over halvparten synes det er ineffektivt å dokumentere i dagens system og vanskelig å få god oversikt over pasientens helseopplysninger. 

Bruker mye tid på å lete etter informasjon

I undersøkelsen kommer det også fram at 65 prosent av dem som svarte er utrygge på om journalen er riktig og oppdatert fra fastlege, sykehus, kommunale tjenester og andre. I snitt opplever 35 prosent å bruke mye tid på å etterspørre informasjon fra disse samhandlingsaktørene. Dobbeltarbeid er svært vanlig. 60 prosent svarer at de gjør dobbeltarbeid i løpet av en arbeidsdag.

- Det er uheldig med mye dobbeltarbeid og at ansatte ikke føler seg trygge på at opplysningene i journalene er riktige. Vi jobber systematisk med å skape forbedringer i rutinene og vi er overbevist om at Helseplattformen på sikt blir en positiv endring for kommunalt ansatte, sier helse-og velferdsdirektør Wenche Dehli.

Stor forbedring med journaler som alltid er oppdatert

Svarene fra de 3000 ansatte i helsetjenesten er som forventet for helseledelsen i Trondheim kommune.
 
- Resultatene er ikke overraskende. Vi er godt kjent med at journalsystemene er utdaterte og ikke fungerer optimalt. Det er derfor vi startet den lange prosessen med å innføre et nytt system. Hovedgevinsten med Helseplattformen er samhandlingsmulighetene. Det kommer til å bli en stor forbedring for ansatte når journalen til enhver tid er oppdatert. Det vil heller ikke bli nødvendig å etterspørre informasjon, fordi informasjonen i journalen vil være tilgjengelig for alle parter.​

Ny undersøkelse om to år

Undersøkelsen skal brukes som en del av arbeidet med å kartlegge og måle i hvilken grad innføringen av Helseplattformen fører til forbedringer.

- Det er interessant for oss å vite noe om nåsituasjonen og deretter kunne undersøke hvordan ansatte trives med den nye løsningen om ett til to år. Vi tror ikke at innføringen av Helseplattformen blir en dans på roser, men vi har god tro på at plattformen over tid vil redusere dobbeltarbeid, bedre samhandlingen med fastleger og sykehus, og ikke minst øke pasientsikkerheten, sier Wenche Dehli.Fant du det du lette etter?