Vedtok ny innføringsplan

Styret i Helseplattformen AS vedtok mandag 30. mai ny innføringsplan for helseforetak og kommuner. Planen skal endelig godkjennes av styret i Helse Midt-Norge RHF 9. juni.

Publisert 30.05.2022
Sist oppdatert 31.05.2022

Opprinnelig skulle Trondheim kommune og St. Olavs hospital ta i bruk Helseplattformen 7. mai 2022. I styremøte 27. april vedtok St. Olavs hospital å utsette sin innføring av ny felles pasientjournal, en beslutning som ble endelig godkjent i Helse Midt-Norges styremøte 28. april​. Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen etter plan 7. mai.

Denne endringen krever re-planlegging av de neste produksjonssettingene, noe Helseplattformen har jobbet intenst med de siste ukene.

Helseplattformen har forelagt styret to ulike scenarier, der scenario 1 opprettholder avstanden på seks måneder mellom produksjonssettingene. Dette ville betydd forskyving for alle aktører. Det andre scenariet som ble fremlagt, komprimerer tiden mellom hver produksjonssetting.

Etter innstillingen fra administrasjonen i Helseplattformen, vedtok styret å gå for scenario 2, som komprimerer tiden mellom oppstart i helseforetakene fra seks til tre måneder.

Den nye innføringsplanen for helseforetakene:

  • ​​St. Olavs hospital 12. november 2022
  • Helse Nord-Trøndelag 11. februar 2023 (tentativ dato)
  • Helse Møre og Romsdal 29. april 2023
For kommuner opprinnelig planlagt i andre og tredje produksjonssetting:

  • Uendret for Indre Fosen, Åfjord, Ørland, Røros, Holtålen og Os 12. november 2022
  • Levanger og Verdal 11. februar 2023 (tentativ)
  • Uendret for Ålesund 29. april 2023
  • Kommunene Aukra, Vestnes, Sula, Fjord, Rindal, Rauma, Molde, Kristiansund, Hustadvika og eventuelt andre kommuner i Møre og Romsdal som ønsker produksjonssetting og får satt ny dato høsten 2023.
– Vi ser at den nye innføringsplanen er krevende og det vil være behov for gode forberedelser, stram styring og godt samarbeid mellom helseforetakene. Ikke minst vil dette stille store krav til Helseplattformen som organisasjon og dens ansatte, sier styreleder Helge Garåsen. Han​ tilføyer at i arbeidet med denne planen er det forsøkt å minimere konsekvensene for alle aktører som blir påvirket av endret innføringsplan.​

Helse Midt-Norge RHF skal etter planen beslutte endelig innføringsplan i ekstraordinært styremøte 9. juni.