Hva er Plattformdagene?

Plattformdagene 2024 er en årlig konferanse som samler sykehus, kommuner og forskere for å utveksle kunnskap og erfaring om hvordan en digital samhandlingsløsning kan bidra til trygge, effektive og mer likeverdige helsetjenester for innbyggerne.

Målet er å forstå hvordan digitalisering påvirker helsetjenestene 

- Årets konferanse vil belyse utfordringene knyttet til bruk av ny teknologi, samtidig som vi ser på fordeler i helsetjenestene, hos pasienter og deres pårørende, forteller Håkon Haaheim i programkomiteen. 

 Temaet for årets konferanse er delt i tre hovedområder. 

Vi løfter frem erfaringer fra helsetjenesten i Midt-Norge, vi deler kunnskap fra forskning på datakvalitet og standardisert språk, og vi deler funn fra flere forskningsgrupper som har fulgt Helseplattformen tett de siste 10 år.

En gruppe mennesker på en scene

 

Konferansen ble arrangert for første gang i 2023, og er et samarbeid mellom Helseplattformen AS og EHIN AS.

Vi tok en prat med daglig leder i EHIN, Nard Schreurs. Han har snart ti års erfaring med å lage møteplasser for digitalisering og e-helse i Norge.  

Hva er egentlig en plattform i denne sammenhengen? 

- Vi snakker mye om digitalisering og innovasjon, løsninger, apper og programvare. Men i bunn handler hele IT-revolusjonen om data. Har man en felles plattform, er det mye lettere å bruke dataene til å lage nyttige tjenester og skape innsikt. Vi kan dele data og analysere dem på en mye bedre måte enn når de er i mange forskjellige programvarer. Helseplattformen er jo et glimrende eksempel på hvordan man har bygget en plattform med åpne data og samme språk i bunn, forteller han. 

Helseplattformen bygger på amerikanske EPIC Health som nettopp er laget som en slik plattform, men det finnes også en rekke andre eksempler på løsninger og IT-systemer som er bygget opp med samme grunntanke.

Under Plattformdagene i fjor viste for eksempel Helse Vest IKT hvordan de jobb er med DIPS Arena og annen programvare for å få til mer integrert innovasjon.

 

Tekst

 

Hvorfor en egen konferanse om dette?

- Helseplattformen er Norges største IT-prosjekt innen helse, på godt og vondt. Det er svært interessant å følge med på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og hvordan man skaper innovasjon på en plattform som nå rulles ut. Det er en stor investering å gå over til en slik plattform, som er basert på tanken om én innbygger - én journal. Hvordan går implementeringen i de ulike leddene? Hvordan skaper man ny samhandling og nye verdier for kliniske miljø, innbyggere og forskere? Hvor kommer gevinstene etter hvert? En plattform er en stor investering og det tar tid før den fungerer. 

Hvem er målgruppen og hva kan de vente seg av innhold på årets konferanse? 

- Her er selvfølgelig alle som jobber med Helseplattformen, både de som har innført det og de som ikke er koblet opp, veldig velkommen. 

Det gjelder både sykehus og kommuner, de som jobber klinisk, de som jobber med administrasjon og ledelsen. Men vi håper også at andre som generelt er interessert i utvikling innen helse synes dette er interessant. Til slutt inviterer vi gjerne de som er skeptiske eller til og med motstandere - det er viktig at Plattformdagene skaper åpne samtaler og er med å gjøre prosessen i Helse Midt mer transparent. 

Sist oppdatert 14.05.2024