Naturbilde av fjell

Kommunene og Helseplattformen

Helsetjenesten i Midt-Norge er først i landet med å innføre en felles pasientjournal. Helseplattformen har som mål å følge pasienten i alle møter med helsetjenesten - hos legevakt, fastlege, helsestasjon, hjemmetjeneste og sykehus. Per høsten 2023 bor det store flertallet av innbyggerne i regionen i en kommune som enten har innført Helseplattformen eller bestemt at de skal innføre løsningen. I Midt-Norge bor det cirka 750 000 innbyggere.

   Dette er status per 3.januar 2024:

 • 34 av 67 kommuner har tatt i bruk eller vedtatt å ta i bruk Helseplattformen.
  20 kommuner har innført Helseplattformen.

 • 75 prosent av innbyggerne i Midt-Norge bor i en kommune som har innført eller har bestemt seg for å innføre Helseplattformen

 • St. Olavs hospital har innført løsningen

 • Alle sykehusaboratorier i Midt-Norge har innført lab-løsningen 

 • Ca. 36 200 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge bruker nå Helseplattformen som arbeidsverktøy. Det er mer enn halvparten av alle som jobber i helsetjenesten i regionen.


  Kart
  Kommuner som har tatt i bruk eller vedtatt å ta i bruk Helseplattformen er markert i grønt.
  Sykehus som har tatt i bruk løsningen er markert med svart kors.
  Sykehuslaboratoriene som bruker løsningen er markert med reagengsglass.

 

Sist oppdatert 09.01.2024