Felles pasientjournal i Midt-Norge

Sammen med helsetjenesten i Midt-Norge utvikler og innfører Helseplattformen en ny, felles pasientjournal for både kommuner, sykehus, fastleger og avtalespesialister. HelsaMi er Helseplattformens innbyggerportal.

Gå til helsami.no
Logo

Bli med på laget!

Nå har vi i Helseplattformen flere ledige stillinger!

Sammen med helsetjenesten i Midt-Norge, utvikler vi og innfører ny felles pasientjournal for både kommuner, sykehus, fastleger og avtalespesialister. Dette er første gang det skjer i Norge.

Vi ønsker oss enda flere dyktige kolleger - bli med på laget! 

Jobbe i Helseplattformen
En mann og en kvinne som snakker

Innbyggerportalen HelsaMi

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge. Det er en innbyggerportal som gir befolkningen mange nye muligheter.

Gå til helsami.no
En mann og kvinne som leser en bok for en baby

Aktuelt

 • Et nærbilde av en bærbar datamaskin
  6. februar 2024
  Forordninger og ventelister

  På grunn av oppsett i Helseplattformen, blir enkelte forordninger fjernet fra ventelister/timeforespørsler når utløpsdatoen er nådd.

 • En vannmasse med bygninger langs den
  5. februar 2024
  Sju millioner for å bedre tilbudet til sårbare eldre pasienter 

  Forskningsrådet har tildelt sju millioner kroner til et prosjekt i Trondheim kommune og ved St. Olavs hospital. Forskningsprosjektet skal se på hvordan helse -og omsorgstilbudet til sårbare eldre pasienter kan bli bedre. 

 • Gruppebilde av medlemmene i det nye brukerutvalget
  26. januar 2024
  Helseplattformens brukerutvalg er i gang

  Svein-Rune Johannessen er opptatt av brukerstemmen. Som leder i Helseplattformens nye brukerutvalg skal han jobbe for at pasienter og pårørende blir hørt. - Brukerutvalget skal bidra til råd og konstruktive tilbakemeldinger for at Helseplattformen skal bli enda bedre, sier han.