En mann og en kvinne som snakker

Jobbe i Helseplattformen

Helseplattformen skal sette opp og tilpasse den nye, felles løsningen for pasientjournal i Midt-Norge, og det omfattende innføringsprosjektet er godt igang. Fagfolk er rekruttert både eksternt og internt i helsetjenesten for å delta i bygging og tilpasning av løsningen i samarbeid med leverandøren Epic.

I Helseplattformen AS arbeider helsepersonell og teknologer side om side. Folk fra ulike fagfelt og yrkesgrupper, fra sykehus, små og store kommuner og fastlegekontor, jobber på tvers for å bygge en helhetlig løsning. Hos oss blir du en del av Norges største endringsprosjekt innen helse, og bidrar til å utgjøre en viktig forskjell for både helsepersonell og innbyggere i Midt-Norge. 

Ansatte i Helseplattformen jobber sammen
Vi er omtrent 320 ansatte fordelt på kontorsteder i Trondheim, Ålesund, Molde, Levanger og Namsos.

Her får du store muligheter til å påvirke både egen arbeidshverdag og selve prosjektet! 

I Helseplattformen AS er vi opptatt av målrettet kompetanseutvikling og ønsker å utvikle våre medarbeidere både i tråd med ønsker, muligheter og behov i organisasjonen. 

Arbeidsmiljøet vårt er preget av godt samarbeid på tvers av fagmiljøer, med fokus på å dele kunnskap og kompetanse. 

 

 

 

Sist oppdatert 27.02.2023