Personvern

Ansvar

Databehandlingsansvarlig

  • Databehandlingsansvarlig er Helseplattformen AS.

Helseplattformen AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles på nettsiden Helseplattformen.no.

Ansvar for daglige oppgaver på helseplattformen.no er delegert til våre nettansvarlige.

Dersom du har behov for mer informasjon om innsyn, sletting eller lagring av personopplysninger, kan du sende en e-post til: personvernombud@helseplattformen.no

Personopplysninger behandles i henhold til henvendelsens art og omfang.

 

Databehandler

  • Databehandler er Norsk Helsenett SF.

Norsk Helsenett er en nasjonal tjenesteleverandør og er ansvarlig for utvikling og forvaltning av nettsiden. Opplysningene som blir samlet inn i løsningen, blir lagret i en skyløsning levert av Optimizely.

 

Hvordan informasjon blir behandlet:

E-post

På helseplattformen.no finnes det noen lenker for å sende e-post. Når du sender en melding, vil navn, e-postadresse og hva du skriver i meldingen, bli lagret i e-postsystemet til foretaket. Det er derfor viktig at det ikke oppgis informasjon som går under særlige kategorier eller personopplysninger, som fødselsnummer.

På nettsiden er det lenker for å sende e-post. Når du sender en melding, vil navn, e-postadresse og det du skriver om i meldingen, bli lagret i e-postsystemet til foretaket. Det er derfor viktig at det ikke blir oppgitt informasjon av særlige kategorier eller annen personopplysninger.

Dersom du ønsker innsyn eller sletting, kan du sende en e-post til personvernombud@helseplattformen.no

Tilbakemeldingar

Du kan gi tilbakemeldingar på nettsidene via skjemaet «Fant du det du leita etter?». Skjemaet er tilgjengeleg på utvalde sider på nettstaden vår. Tilbakemeldingane blir brukt som innspel til forbetring og utvikling av nettsidene.

Dersom du legger inn telefonnummer, fødselsnummer eller e-postadresse, blir disse opplysningene automatisk slettet før innsending. Vi som mottar tilbakemeldinga får derfor aldri tilgang til denne typen opplysningar. Det er ikke mulig å spore tilbakemeldingane tilbake til enkeltpersoner.

Besøksstatistikk

Nettstedet lagrer trafikk- og besøksstatistikk i ei løsning levert av Matomo. Statistikken viser hvor mye hver enkelt del av nettsiden blir besøkt. Vi kan ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Eksempel på informasjon som blir lagret, er tall besøkende på de ulike sidene, hvilke nettsider de kommer fra, hvor lenge de er på nettstedet, og hvilke nettleser som blir brukt. Informasjonen som blir lagret, kan bli brukt til å forbedre og utvikle tilbudet og innholdet på nettstedet kontinuerlig.

Lagring av søkeord

Nettstedet lagrer informasjon om hva slags søkeord de besøkende bruker. Hensikten med dette er å forbedre informasjonstilbudet vårt. Vi kan for eksempel finne ut hvilke søkeord som gir treff og hva slags søkeresultat de besøkende velger. Det er bare søkeord som blir lagret, og de kan ikke koblest til andre opplysninger om de besøkende.

Lenker til eksterne nettsider

På nettstedet finner du lenker til andre organisasjonar og virksomheter. Personvernerklæringen på nettstedet dekker ikke andre nettsider. Når du besøker andre nettsider, må du rette deg etter retningslinjene som gjelder for den aktuelle nettsiden.

Lovregulering

Personopplysningsloven inneholder regler for hvordan personopplysninger som blir samlet inn, vil bli håndtert, hvordan de blir forvaltet, hvem som har tilgang til opplysningene, og om de blir utleverte til andre.

Klage

Dersom du mener at behandlingen av personopplysninger ikke stemmer overens med det som er skildret her, eller at vi på annet vis bryter personvernlovgivingen kan sende oss en e-post på personombud@helseplattformen.no

Du finner mer informasjon om personvern på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

 

 

Sist oppdatert 22.05.2024