Fastlegekontor og Helseplattformen

Helseplattformen tilbyr en løsning som glir sømløst mellom fastlegekontoret, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Spørsmål og svar

Mange fastleger har spørsmål knyttet til den nye pasientjournalen. Ta en kikk på vår oversikt over ofte stilte spørsmål.
Spørsmål og svar
Ofte stilte spørsmål

Løsningen for fastlegekontorer

Vi jobber med å bygge løsningen slik at den blir så optimal som mulig for helseaktører og innbyggere. Trondheim kommnune var de første som tok i bruk Helseplattformen.
Løsningen for fastlegekontorer
Les mer om løsningen for fastleger

Involverte fastlegeressurser

Det er fastlegene som vet best hvordan en ny pasientjournal bør se ut dersom den skal fungere ved et fastlegekontor. Derfor har vi rådført oss hele veiene med både fastleger og helsesekretærer. De bidrar både strategisk, i bygging og testing av løsningen. Tidligere fastleger har i tillegg sentrale roller i Helseplattformen.
Involverte fastlegeressurser
Involverte fastlegeressurser


Sist oppdatert 15.05.2024