En gruppe mennesker på en scene

4. og 5. juni i Trondheim

Plattformdagene 2024

Hovedtemaet er å forstå hvordan sykehus og kommuner kan videreutvikle en plattform som bidrar til trygge, effektive og mer likeverdige helsetjenester for innbyggerne

Vi ønsker alle interesserte velkommen til Plattformdagene 2024

Delta gjerne i dialogen og få mer kunnskap om:

  • Erfaringsdeling fra kommunehelsetjenesten i Midt-Norge

Det er avgjørende å samle erfaringer fra ulike deler av helsetjenesten for å forbedre helheten. Disse innsiktene kan avdekke effektive praksiser, identifisere mangler og skape bedre samarbeid. Ved å integrere forskjellige perspektiver, kan vi målrette ressurser, forbedre kvaliteten på omsorgen og oppnå mer helhetlige og effektive helseresultater.

  • Erfaring med og forskning på standardisert språk i strukturert journal

Å etablere ny kunnskap om standardisert språk og strukturerte pasientjournaler gjennom forskning er viktig. Blant annet etterspørres forskning som ser på hvordan standardisert språk og strukturert journal påvirker klinisk kunnskapsstøtte, klinisk dokumentasjonspraksis, informasjonsutveksling, rapporterings- og analysemuligheter, og til slutt klinisk utfall for pasientene.

  • Hva kan vi lære om ny og etablert forskning av Helseplattformen?

Det er avgjørende å dra nytte av erfaringer fra forskning om store og komplekse innføringsprosjekter i strukturerte pasientjournaler. Dette bidrar til å identifisere beste praksis, unngå vanlige feil og optimalisere implementeringsstrategier. Slik kan man sikre vellykket integrasjon, effektiv drift og forbedret pasientbehandling.

 

Sist oppdatert 13.05.2024