Bakgrunn for Helseplattformen

Arbeidet med Helseplattformen startet i 2012 da styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok at et nytt journalsystem skulle anskaffes.

Helsepersonell med nettbrett Foto: Colourbox

«...legge vekt på samhandling med kommunehelsetjenesten og fastlegene, samt andre offentlige og private aktører i det videre arbeidet».

Vedtak fra styremøte i Helse Midt-Norge RHF 2012

Etter vedtaket i styremøtet jobbet Helse Midt-Norge målbevisst over et par- år for å skape nødvendig tillit mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Et forprosjekt konkluderte i 2014 med at en felles anskaffelse mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene var noe å se nærmere på. Programmet Helseplattformen ble opprettet med Helse Midt-Norge og Trondheim kommune som eiere.

Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal». Denne statusen ble sikret gjennom en tydelig helseminister Bent Høie i 2016.

I løpet av 2016 sluttet alle kommuner i regionen seg til forberedelsene gjennom opsjonsavtaler.

Programmet hadde medarbeidere fra de fleste områder i helsesektoren. Det ble lagt stor vekt på samhandling mellom de ulike områdene og nivåene. Et stort arbeid ble lagt ned for å utarbeide en kravspesifikasjon til den nye løsningen, og her har nesten 400 helse- og IKT-medarbeidere fra hele Midt-Norge deltatt gjennom til sammen 101 workshops, der krav og innspill til løsningen er utarbeidet. Fagpersoner og brukerrepresentanter som har deltatt ønsker et bedre og mer effektivt arbeidsverktøy, og ikke minst at innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å påvirke eget behandlingsforløp.

Etter at konkurransen ble kunngjort arbeidet programmedarbeiderne, forsterket med ressurser fra kommuner og sykehus, med evaluering av tilbudene fra 11 leverandører.

Konkurransen ble gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser, og kontrakt med leverandøren Epic Systems ble signert i mars 2019.

Hvordan innføring skal gjennomføres er en del av kontrakten, der både leverandør og kunder forplikter seg til leveranser av personell, arbeidstimer, beslutninger og prosjektarbeid til avtalte tider. Det felles innføringsprosjektet startet formelt 1. april med en forberedende fase og ble sparket igang for fullt høsten 2019.

Sist oppdatert 25.03.2024