Brukerpanel

Et eget brukerpanel er opprettet for å følge arbeidet med Helseplattformen tett.

​På vegne av pasienter og brukere av helsetjenesten i Midt-Norge, er det satt sammen et brukerpanel med representanter fra brukerutvalg og kommunale råd og organisasjoner.

Helseplattformens brukerpanel har bred representasjon fra brukere av spesialisthelsetjeneste og kommunal helsetjeneste, godt fordelt på geografi, kjønn og alder.

Brukernes stemmer og kompetanse har vært og er viktig i arbeidet med å sette opp journalløsningen generelt, og spesielt innbyggerportalen HelsaMi.

Som brukereksperter har de deltatt i arbeid innenfor fagekspertgruppene Personvern, Pasientsikkerhet, Tvang og makt, Innsynshåndtering, , og i følgende grupper i arbeidet med pasientportalen: Pasientopplæring, Pasientrapporterte data, Avstandsoppfølging, Legevakt, Meldinger og e-konsultasjoner, Tilgangsbetingelser og fullmakt, Innsyn i prøvesvar og journalnotater.

Her kan du møte to av brukerpanelets yngste medlemmer.

Her kan du lese om brukertesting.

I denne filmen møter du også en representant for Brukerpanelet.​

Olav Malmo (Norsk Revmatikerforbund, FFO /BU HNT)
Unni Kristiansen (Kreftforeningen /BU HNT)
Gina E. Strøm (Norges Astma- og Allergiforbund, FFO /BU APO)
Asbjørn Hellem (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke / BU APO)
Tora Rømo (Norges Parkinsonforbund/ BU STO)
Kristian Mandahl (ADHD Norge / BU STO)
Victoria Ulsten Sporsheim (Ungdomsråd HMR)
Kristine Midtsæter (Ungdomsråd HMR)
Julie Ramstad (Ungdomsråd HMR)
Asle John Giske (LHL Hjerneslag / BU HMR)
Ingrid Løset ( Mental Helse, FFO /BU HMR)
Anne Grete Mogstad (Revmatiker, FFO / BU HMR)
Jakob Strand (Pensjonistforbundet / BU HMR)
Paula N. Skår (Pensjonistforbundet / BU HMR)
Annlaug Stavik (FFO / BU HMR)
Ann Helene Skare (Kreftforeningen / BU HMR)
Daniel Ask (Kreftforeningen / BU HMR)
Linda Saksvik (Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, ungdomsråd STO)
Martin Løvås (Kreftforeningen / ungdomsråd STO) 
Snorre Ness (Norsk forbund for utviklingshemmede, SAFO / Regionalt Brukerutvalg RBU)
Eilin Reinaas (Norges Handikapforbund / RBU)
Jens Solem (RIO / RBU)
Veronika Kjesbu Mental Helse, FFO / RBU)
Berit Johanne Kapelrud (Eldrerådet, Trondheim kommune)
Svenn Revdal (Eldrerådet, Trondheim kommune)
Britt Elin Strand (Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Trondheim kommune)
Håvard Ravn Ottesen (Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Trondheim kommune)
Tommy Asbjørn Torseth (Nordre Trøndelag)
Jan Erik Løkke (Eldrerådet i Inderøy)
Sjur Brande (ELdrerådet i Ålesund)
Janne Remøy Endresen (NFU Herøy kommune)
Ivar Henry Larsen (Eldrerådet, Trondheim kommune)
Oddbjørn Ingebrigtsen (Eldrerådet, Ørland og Indre Fosen)
Nadine Bochmann (Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Fjord kommune)
Anton Iversen (Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Molde kommune)

Bildet er tatt i forbindelse med oppstartsmøte for brukerpanelet 22. oktober 2019.

Helseplattformens brukerpanel.
 Sist oppdatert 01.03.2022