Bli kjent med: Gå rett til

I denne delen av hovedmenyen finner du flere ofte brukte funksjoner. Her kommer en beskrivelse av: bestill time, meldinger til fastlege, vis mine helsekontakter og planlegg fødsel.

Grafisk brukergrensesnitt

​Bestill time

Bestill time hos fastlege:
Under dette punktet i menyen finner du muligheten til å bestille time hos fastlegen, om fastlegen din bruker HelsaMi. Timer kan bestilles 100 dager fram i tid og inntil samme dag. Du kan også krysse av for ventekø om du vil ha en time som blir ledig tidligere enn den du har valgt/fått.

Når du bestiller må du beskrive hva du ønsker hjelp med og om du ønsker fysisk oppmøte, telefon eller videotime.

Det er også mulig å endre på en time og å avbestille time her.

Det er også mulig å sette seg opp i ventekø for en tidligere time. Da får du og flere andre beskjed. Førstemann som velger det nye tidspunktet får det.

Finn ny behandler:

Du ser flere kommunale tilbud under «Bestill time», men for å komme til rett enhet/avdeling er det i starten bedre å gå rett til menypunktet "kommunale helse- og omsorgstjenester" i stedet. Her finner du fram til rett tilbud gjennom å svare på noen spørsmål. 

Når sykehus blir med kommer det flere valgmuligheter.


Meldinger til fastlege

brev (2).png

Denne siden ser du bare om fastlegen din bruker HelsaMi. 

Her ser du først en informasjonsside som beskriver de tre måtene du kan kontakte fastlegekontoret digitalt på:

e-konsultasjon: Her kan du skrive og sende et helserelatert spørsmål til fastlegen din. Du betaler en egenandel.
forny resept: Her kan du be om å få fornyet en eller flere resepter. Det må være resepter på legemidler du allerede har fått av legen. Behov for nye medisiner må legen vurdere i en konsultasjon, fysisk eller via video.
melding til legekontoret: Her kan du sende et praktisk spørsmål til de ansatte i resepsjonen ved legekontoret.

Haster det?

Hvis det haster eller du er usikker på om det haster må du ringe til legekontoret. Ved fare for liv og helse må du ringe medisinsk nødnummer 113. Ofte får du svar relativt raskt, men det kan ta inntil fem virkedager å få svaret.

På neste side velger du mellom e-konsultasjon, forny resept eller kontakt legesenteret. 

Velger du e-konsultasjon: du går videre til siden der du beskriver hva du har​​ problemer med eller lurer på. Husk å legge inn nok informasjon slik at fastlegen kan svare deg. Du kan skrive opptil 500 tegn. På denne siden kan du også legge ved et vedlegg, for eksempel et bilde, en video eller en dokumentfil. Du kan bare legge ved ett vedlegg. 

Når du har gjort det klikker du «Neste». Så ser du over svarene dine før du trykker «neste» igjen. Her er du ferdig med alle stegene og må velge «send inn». Da kommer det opp en bekreftelse på det du har sendt inn. Du ser også spørsmålet ditt under «Sendte meldinger» i «Meldinger» lenger ned i hovedmenyen.

Velger du «forny resept»: da må du fylle ut i tekstfeltet hvilken resept eller hvilke resepter du ønsker å fornye. Du kan skrive opptil 500 tegn. Trykk så «neste» for å se over innsendingen din. Så trykker du neste igjen og så «send inn». Du finner det du har skrevet under «Sendte meldinger» i «Meldinger» lenger ned i hovedmenyen.

Velger du «kontakt legekontoret»: andre ansatte enn fastlegen ser spørsmålet ditt, for eksempel helsesekretæren. Her kan du stille ikke-helserelaterte spørsmål hvis du trenger det. Skriv spørsmålet ditt i fritekst-feltet (maks 500 tegn) og klikk «neste». Så ser du over svarene dine før du trykker «neste» igjen. Her er du ferdig med alle stegene og må velge «send inn». Da kommer det opp en bekreftelse på det du har sendt inn. Du ser også spørsmålet ditt under «Sendte meldinger» i «Meldinger» lenger ned i hovedmenyen.

Vis mine helsekontakter


kontakter (2).png


Under dette menypunktet ser du helsekontaktene dine som bruker HelsaMi. Det kan være:

ansatte på sykehus (faste kontakter du ser når du er i et behandlingsløp)
fastlege (hvis fastlegen bruker HelsaMi)
ansatte i kommunen (hvis du mottar kommunale helse- og omsorgstjenester).

Det du ser er navn på helsekontakt og bilde. Hvis den ansatte ønsker det selv kan han/hun legge inn bilde av seg selv.

Når du klikker på hver enkelt helsekontakt kommer ulike alternativer opp, for eksempel «bestill time» og «send melding» der det er mulig.

Tips til bedre oversikt:
Hvis du har veldig mange helsekontakter synlig i lista, for eksempel hvis du har omfattende behov for helsehjelp og er til behandling flere steder, kan du velge å skjule noen av dem hvis du vil det. Du kan fortsatt få tilgang til timebestilling og meldinger til dem hvis det er aktuelt. 

Planlegg fødsel

gravid (2).png

 

Dette menypunktet kommer når sykehus har tatt i bruk HelsaMi.

Da skjer dette:

20 uker ut i graviditeten dukker dette menypunktet opp for deg som er gravid. 

Her svarer du på noen spørsmål og temaer som kan forberede ansatte, og deg selv:

Hvilket sykehus du ønsker å føde ved. I starten er St. Olavs hospital eneste valg, men etter hvert bruker flere sykehus og kommuner HelsaMi.
Er kontaktopplysningene dine riktige? Du ser over og retter/bekrefter.
Hvilke tanker du har om smertelindring underfødselen? Det gjelder for eksempel epidural, vannfødsel, varmepakninger.
Om du har vært på fødselsforberedende kurs.
Hvem du ønsker å ha med deg på fødselen.
Om du ønsker å amme eller ikke.
Andre ting ansatte på fødeavdelingen bør vite om deg.
Andre ønsker for fødselen og om barnet.
Om du har skrevet ønskebrev. Noen velger å ha med seg et brev til ansatte, andre ikke. Har du det på papir skanner en av de ansatte det.

Når du har sendt inn ser du en bekreftelse på skjermen.

Melding med spørreskjema til gravide

Gravide får også en melding før fødsel med spørsmål fra Medisinsk fødselsregister. De handler i hovedsak om den gravides bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. Svarene dine på spørsmålene blir ikke lagt i din pasientjournal.

Les også om «Helsekort for gravide» i HelsaMi under «Mine dokumenter».Sist oppdatert 15.06.2022