Bli kjent med: Min journal

Her ser du hvordan du bruker de ulike menypunktene under Min journal. 

​Covid 19

Det første menypunktet i denne delen av menyen er en oversikt over koronatester du har tatt.​

Gjøremål

oppfølging (2).png

Gjennom HelsaMi kan behandlere gi pasienter og brukere tilgang til egne opplegg for oppfølging. Fra starten av gjelder det Friskliv og Mestring i Trondheim kommune og etter hvert fedmeoperasjon ved St. Olavs hospital. Løsningen heter HelsaMi Oppfølging og blir veldig nyttig, både for innbyggeren og for de ansatte. 

 
Under menypunktet «Gjøremål» kan du blant annet finne oppgaver fra HelsaMi Oppfølging. 
 
Slik gjør du det: 
Når du har gjort en oppgave ferdig kan du markere den som fullført. Hver enkelt oppgave har også en «hopp over»-knapp. Øverst til høyre kan du se framtidige oppgaver. Under «Flere» kan du selv opprette en oppgave, administrere (gå gjennom) opprettede oppgaver og krysse av for å se tidligere fullførte oppgaver. 
 
I menyen til venstre finner du også:

Fremdrift: Oppgaver er sortert i ulike kategorier (generell, legemidler, målinger,     opplæring, spørreskjemaer og timer).

Endringer: Her står det om endringer i oppgavene dine.

Administrer påminnelser: Her kan du velge hvordan du vil få påminnelser om   oppgaver. Kryss av for hvor ofte du vil ha dem, velg alternativer som e-post og sms   og hva slags oppgaver du vil ha påminnelser om. Lenger ned på siden kan du   krysse av for når på døgnet du vil ha påminnelser.
 

Timeavtaler og besøk

kalender (2).png

Under menypunktet «Timer og besøk» ser du automatisk «kommende besøk», altså avtaler du har med behandlere i helsevesenet og kommunen. Blar du litt lenger ned på siden ser du «tidligere besøk». 
 

Øverst på siden kan du:

  • Justere «kommende og tidligere besøk» til å gjelde enten kommende eller tidligere, om du ønsker det. 
  • Du kan også filtrere etter ulike behandlere. 
 
Spørsmål før timen:
På kommende besøk kan det stå: Spørsmål før timen. Her kan du gå over informasjon som er nyttig for besøket. Det kan være å sørge for at kontaktinformasjon og andre personlige innstillinger er rett eller å svare på spørsmål knyttet til besøket. Du får også opp detaljer om avtalen; hvem du skal møte og når. Tidspunktet kan du også legge i kalenderen din ved å velge «Legg til i kalender». 
 
 
Besøkssammendrag:
Under tidligere besøk får du opp «Besøkssammendrag», kort og sammenfattet informasjon om hvor du var og hvem du møtte. Ikke alle besøkssammendrag er like detaljert, men flere av dem har også valgmuligheten «Vis notater». Her finner du dokumentasjon fra behandling som behandler deler med deg. Notatet blir liggende i HelsaMi, så det kan du slå opp når du måtte trenge det.
 
Snarveier:
Under timer og besøk finner du også snarveier til «bestill time» og «Mine dokumenter». Det siste er beskrevet under menypunktet «mine dokumenter».
 
 

Prøveresultater

prøve (2).png 
 
Når du får et prøveresultat rett i HelsaMi får du ofte også en melding fra lege sammen med svaret som forklarer resultatet. 
 
Fram til sykehusene i regionen tar i bruk journalsystemet Helseplattformen er oversikten i HelsaMi svært begrenset.
 
På siden for prøveresultater står navnet på prøven, hvem som bestilte prøven og datoen den ble tatt. 
 
Er det vanskelig å forstå?
Ikke alle prøvesvar er like lette å forstå for oss som ikke er helsepersonell selv. 
Navnene i seg selv kan være forvirrende. Det er enormt mange ulike prøver som blir tatt, derfor er det krevende å lage en fullstendig oversikt, men en pekepinn får du stort sett hvis du søker i Norsk helseinformatikks ordliste. Spør behandleren din om noe er uklart. 
 
Klikker du på en prøve i lista på HelsaMi får du opp:
 
1) Hva som er din verdi på prøven.
2) Hva som er regnet som normale verdier for en slik prøve. 
3) Begrepet «Flagg» blir brukt om spesielle forhold.
4) Du kan også velge å se «tidligere resultater» og «graf med tidligere resultater»
Husk at du ikke får svar på alvorlige prøver rett i HelsaMi. 
 
Noen prøvesvar (for eksempel Covid-tester) kan dukke opp rett i HelsaMi. Andre prøvesvar deler behandler bare etter å ha vurdert det først – og gir deg en forklaring på prøvesvaret. Andre, mer alvorlige prøver, får du svaret på i direkte kontakt med behandler. Ikke fordi svaret nødvendigvis er så ille, men fordi det er en regel at denne typen prøver ikke skal sendes rett til pasienten.
 
Merk at det ikke er alle prøvesvar som havner i HelsaMi automatisk, det er din behandler som legger disse inn for deg. om det er prøvesvar du savner vennligst ta kontakt med ditt Behandlingssted. 
 

Legemidler

 
I HelsaMi finner du under menypunktet «Legemidler» de legemidlene som behandlere som bruker HelsaMi har lagt inn. Det betyr at lista ikke nødvendigvis inneholder alle legemidler du har fått resept på. Om du for eksempel ikke har fastlegen din på HelsaMi finner du ikke hele oversikten her, men på Helsenorge.
 
Fram til sykehusene i regionen tar i bruk journalsystemet Helseplattformen er legemiddeloversikten i HelsaMi svært begrenset.​
 
Under «Legemidler» i HelsaMi kan du:
 
Se oversikt over legemidler sist det ble oppdatert av en behandler som bruker   HelsaMi

Be fastlegen om å fornye resepter du har fått før – om fastlegen din bruker   HelsaMi.

Legge inn kommentar til behandler hvis du har sluttet å ta et legemiddel.   Behandler ser beskjeden neste gang dere møtes (fysisk eller digitalt) og gjør   endringer i lista.
 
Du kan også legge til et legemiddel på lista. Det vil si legge inn melding om det 
 slik at behandler ser det neste gang, på samme måte som legemidler du har     stoppet å ta.
 
Lage deg personlige notater om legemidlene du bruker, om du ønsker det. Disse   notatene er synlige bare for deg, ikke behandler.
 

Oversikt over helseopplysninger

 
Dette menypunktet er en samleside der du kan se det som er registrert på deg når det gjelder:
 
Helseproblemer (varige diagnoser)
Legemidler
Allergier
Vaksiner
Forebyggende behandling
 
Her kan du: rapportere allergier (før neste besøk hos behandler), skrive personlige notater om allergier, vaksiner og forebyggende behandling. Ingen ser hva du skriver under «personlige notater» før du eventuelt viser dem til noen.
 
 

Forebyggende behandling

 
Her ser du anbefalt forebyggende behandling og helsefremmende tiltak finner du (om du har noen):
 
Behandling og tiltak du har blitt anbefalt tidligere (ulike kontroller og vaksiner, for eksempel) 
 
Nye behandlinger og tiltak  
 
Ikke lenger aktuelle behandlinger og tiltak
 
Også her kan du lage personlige notater synlig kun for deg selv.
 

Spørreskjemaer

skjema (2).png

Under menypunktet «Spørreskjemaer» finner du spørreskjemaer som behandler har sendt deg før, under eller etter en timeavtale. At du fyller ut digitalt gjør det mye enklere for den som slipper å digitalisere dine håndskrevne svar. Og kanskje foretrekker du å fylle ut digitalt i stedet for på papir?

Noen spørreskjemaer er vanligere enn andre, for eksempel om reiser utenfor Norden.
 

Implantater

Har du, eller har du hatt implantater, kan du finne dem under dette menypunktet. 
 
Her står blant annet:
 
Type implantat
Hvor på kroppen
Navn på implantat
Produsent
Modellnummer
 
Har du fjernet implantatet står det her når du fjernet det.
 

Historikk

På denne siden finner du det som er registrert om deg hos behandlingsstedene som bruker HelsaMi.
 
Det kan være:
 
Tidligere sykdom

Kirurgiske inngrep du har hatt

Medisinsk historikk i familien du har opplyst om eller som er registrert
 
Her kan du også skrive notater på hvert enkelt punkt. Det blir ikke synlig for andre enn deg selv.
 
 

Helserapporter

 
Her finner du dine målinger som du kan sammenligne over tid. Inne i en rapport kan du velge mellom «tabell» og «graf» for å se ulike visninger av målingene.
 
 

Målinger

oppfølging (2).png
Hvis behandler ønsker at du skal måle noe, for eksempel blodtrykk eller aktivitet (mosjon og trening) skjer det her. Du kan koble aktivitetsmåler/pulsklokke opp mot HelsaMi eller registrere måling ved å skrive inn selv.

 

Vekstkurver

Dette er et menypunkt som hovedsakelig gjelder for gravide og barn. 
 
Eksempel på vekstkurver som kan vises: 
 
Hodeomkrets
Høyde
Vekt
Høyde mot vekt
Symfyse fundusmål (måling rundt magen)
 

Ønsker i livets sluttfase

Denne siden er ikke synlig for alle med HelsaMi, men bare for dem som av ulike årsaker har nytte av den. Her finnes informasjon om, og muligheten, til å legge inn ønsker knyttet til livets siste fase. 
 
Innbygger kan legge inn informasjon til helsepersonell (alt helsepersonell som åpner journalen) og egne notater til spørsmål som er relevante å drøfte med pårørende. 
 
Siden inneholder også en oversikt over registrerte pårørende og mulighet for å oppdatere listen over pårørende.
 

Mine dokumenter

 
Under mine dokumenter finner du:
 
Dokumentasjon fra timeavtaler og besøk: Her ser du besøkssammendrag fra tidligere timeavtaler/behandlinger. Du kan se alle besøk eller sortere på dato. Lucy-sammendraget er en egen helserapport for deg der du kan velge «last ned» og få oversikten over helseproblemer, allergier, vaksiner og prøveresultater på din pc eller minnepenn. Det kan du vise andre hvis du trenger det.
 
​​Alle dokumenter: Her finner du dokumenter du skal signere, om du har noen. Her finner du også Helsekort for gravide, digitalt. En ny versjon av helsekortet blir lagt inn etter hver kontroll.
 
 
 

Kommunale helse- og omsorgstjenester

kommunal (2).png

Her kan du henvende deg om ulike tjenester fra kommunen. 
 
På første side ser du:
 
Send inn en henvendelse (grønn knapp)
En oversikt over dine henvendelser (om du har sendt inn noen) 
Vedtak som er gjort. Du kan også velge å klage på vedtaket ved avslag, for eksempel.
 
Så må du svare på:
 
Om du er yngre eller eldre enn 18 år
Om du har omsorg for barn eller andre voksne
 
Videre finner du valgene (for personer over 18 år):
 
Fysioterapi
Ergoterapi
Friskliv og mestring
Psykisk helse og rus
Hjelpemiddeltekniker
Helse- og velferdskontoret
Usikker på hva slags tjeneste jeg har behov for
 
Du må svare på litt ulike spørsmål på de ulike punktene. De som skal gjøre en vurdering trenger å vite noe om behovet ditt, hva du mener kan hjelpe og hvor godt du klarer deg selv i hverdagen.
 
Du kan også legge ved relevante dokumenter/vedlegg.
 
Når du er ferdig finner du henvendelsen din på første side. Det er den samme siden som du får bekreftelsen på innsendt henvendelse.
 
Legg merke til "Åpen timebestilling"
 
Åpen timebestilling betyr at det er åpent for alle, og at du kan bestille time uten henvisning eller tilknytning til en spesiell behandler. Noen steder er åpen timebestilling mulig. Det kan for eksempel være kommunale lavterskeltilbud. 
 
Kommunen legger lenke til HelsaMi på sine nettsider. Da kan du velge en ledig time hos tilbudet du trenger, uansett om du er HelsaMi-bruker eller ikke. Du får likevel mulighet til å bestille time via lenken, men må bruke innlogging med ID-porten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert 08.04.2024