Dette er HelsaMi

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge. Det er en innbyggerportal som gir befolkningen mange nye muligheter.

Gjennom HelsaMi kan du blant annet få oversikt over helseopplysninger og ha dialog med helsepersonell.

HelsaMi kommer som en egen app til mobiltelefon og nettbrett, men du kan også logge inn via nettleser her på www.helsami.no. Innloggingen er sikker, for her må du bruke ID-porten (BankID eller en av de andre trygge løsningene).

Alle som trenger det får bruker til HelsaMi. Du kan også få tilgang for andre, for eksempel barn eller andre voksne som har deg som pårørende. Voksne må gi deg tilgang. Du ser ingenting uten at den voksne pasienten ønsker det selv.

Det å bruke HelsaMi er et tilbud og ikke et krav, men uansett få god helsehjelp fra det offentlige. Før du har logget inn første gang er du registrert som ikke aktiv bruker og kommuniserer på samme måte som før.

For innbyggere kan HelsaMi gi deg enklere og raskere oversikt, kunnskap om egen helse og medvirkning.

Ansatte og sykehus/kommuner/legekontorer kan også få lettere tilgang til informasjon og dialog ved at innbyggere bruker HelsaMi.

HelsaMi er innbyggernes vei inn til det felles journalsystemet Helseplattformen. Hvis du vil lese mer om Helseplattformen kan du gå til www.helseplattformen.no. Her ser du også oversikten over hvilke helseforetak og kommuner som tar i bruk systemet og når. Sist oppdatert 08.04.2024