Fosterforeldre og HelsaMi

Et par jenter smiler
Foto: Colourbox

Slik lovverket er i dag vil fosterforeldre ikke få digital tilgang til brev eller innkallinger i HelsaMi. Fosterforeldre har daglig omsorg for barnet, men ikke  
foreldreansvar. Dermed har de heller ikke automatisk rett på barnets helseopplysninger eller pasientjournal.

Det er kun de som er biologiske foreldre eller har adoptert barnet som har foreldreansvar.  
 
Når fosterbarn fyller 16 år er de helserettslig myndige og dermed ansvarlige for egen helse. De kan da selv velge hvem de ønsker skal ha tilgang til sin HelsaMi-konto. 
 
Alle personer som ikke har digital tilgang til HelsaMi, inkludert fosterbarn, vil motta brev fra helsetjenesten på papir. Ved spørsmål om timer eller behandling av barnet, oppfordrer vi til ta direkte kontakt med behandlingsstedet. 
 
 
Helseopplysninger om fosterbarn kan du lese mer om her.

 

Sist oppdatert 22.11.2023