HelsaMi for deg som er gravid

Du som er gravid kan ha nytte av HelsaMi.

Som ellers i HelsaMi er hva du ser avhengig av hvilke av dine helsekontakter som bruker HelsaMi. Siden lanseringen i mai 2022 er nå både Trondheim kommune og Øya legesenter med. I høst kom St. Olavs hospital og seks nye kommuner med, og denne våren vil flere sykehus, kommuner og fastleger. ta den nye innbyggerportalen i bruk.

gravid.png

Helsekort for gravide:


Hvis du går til kontroller hos jordmor/fastlege som bruker HelsaMi ser du ditt oppdaterte helsekort for gravide i HelsaMi. Det finner du under «Mine dokumenter – alle dokumenter». Helsekortet inneholder viktige opplysninger du bør ha med deg i møte med helsepersonell.

Planlegg fødsel:


Når sykehus er med dukker dette menypunktet opp 20 uker ut i graviditeten. 

Her svarer du på noen spørsmål og temaer som kan forberede ansatte, og deg selv:

Hvilket sykehus du ønsker å føde ved. I starten ser det kanskje litt rart ut, med St. Olavs hospital som eneste valg, men etter hvert bruker flere sykehus og kommuner HelsaMi.
Er kontaktopplysningene dine riktige? Du ser over og retter/bekrefter.
Hvilke tanker du har om smertelindring under fødselen? 
Om du har vært på fødselsforberedende kurs.
Hvem du ønsker å ha med deg på fødselen.
Om du ønsker å amme eller ikke.
Andre ting ansatte på fødeavdelingen bør vite om deg.
Andre ønsker for fødselen og om barnet.
Om du har skrevet ønskebrev. 

Når du har sendt inn ser du en bekreftelse på skjermen.

Melding med spørreskjema til gravide:


Gravide får også en melding før fødsel med spørsmål fra Medisinsk fødselsregister.​ De handler i hovedsak om den gravides bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. Svarene dine på spørsmålene blir ikke lagt i din pasientjournal.

Etter fødselen:


  • Hvis barnet blir født på et sykehus som bruker journalsystemet til HelsaMi får barnet opprettet en HelsaMi-profil. Mor får automatisk tilgang og far kan be om tilgang (via egen HelsaMi-konto eller via brukerstøtte).
  • I HelsaMi ser foreldrene fødselsrapport, informasjon om fødselen og barnet.
  • Er foreldrene HelsaMi-brukere kommer informasjon fra, og dialog med, helsestasjonen i HelsaMi. Det er for å avtale hjemmebesøk, oppfølging og kontroller. 
Sist oppdatert 11.01.2023